Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2014
Zmluva o dielo č. 9/10/240/2014
CRZ 4509/2014/LSR
4 991,99 € Ing.Pavol Šuty-EKOSTAV s.r.o. Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
10.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1336/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
1336/2014
0,00 € Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia - organizačná zložka Súkromnej spojenej školy, Svätého Štefana 648/36, 943 01 Štúrovo Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 02 338 364, 378, 544
0,00 € Základná škola, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica NŠC
25.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.14/27/52A/15
272,00 € Slovenské banské múzeum, Kammerhofská č. 2, 969 01 Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Júl
2014
Zmluva č. 1511/2014 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1511/2014
0,00 € Základná škola - organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4.
August
2014
Zmluva o dielo č. 10/10/240/2014
CRZ 5514/2014/LSR
6 154,27 € LESOSTAV SEVER, s.r.o., 023 01 Oščadnica č. 8 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
11.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 525/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
525/2014
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda - organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, 069 01 Snina Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
11.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 671/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
671/2014
0,00 € Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola Svätej Rodiny a Základná umelecká škola sv. Cicílie, Kollárova 17, 078 01 Sečovce Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
12.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 01 051 003
0,00 € Čaradice 157, 953 01 Čaradice / ŠKOLA NŠC
29.
September
2014
Zmluva o geologických prácach
114/2014/7.2
3 302 400,02 € EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava, GEO SLOVAKIA, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice Ministerstvo životného prostredia SR
7.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 476/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
476/2014
0,00 € Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
28.
Október
2014
Zmluva o dielo
POZ 279/2014
0,00 € MANACON, Jahodová 31, 080 01 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
6.
Október
2014
Zmluva o dielo č. 16/10/240/2014
CRZ 6396/2014/LSR
6 901,51 € Ing.Pavol Šuty-EKOSTAV s.r.o. Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
13.
Október
2014
Kúpna zmluva
POZ 263/2014
453 628,62 € INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
26.
November
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
74/§51/2014/GA
Doplnená
0,00 € Materská škola, Ul.Komenského 1137/37, 926 01 Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
November
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
183-§52a-2014 RS
326,40 € Základná škola Pavla Dobšinského P.Dobšinského 1744 979 01 Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1.
December
2014
Kúpna zmluva
POZ 322/2014
31 074,93 € Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
24.
December
2014
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb
179/2014-1.9
0,00 € Visions, s.r.o., J.Bottu 2, 917 01 Trnava, Ministerstvo životného prostredia SR
27.
November
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
73/§52a/2014/ŠR
0,00 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
3.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4296/14
4296/14
Doplnená
0,00 € Ján Ľupták, Na Karlovke 5971/35, 974 01 Banská Bystrica Pôdohospodárska platobná agentúra