Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
August
2014
Zmluva o dielo č. 10/10/240/2014
CRZ 5514/2014/LSR
6 154,27 € LESOSTAV SEVER, s.r.o., 023 01 Oščadnica č. 8 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
11.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 525/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
525/2014
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda - organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10, 069 01 Snina Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
11.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 671/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
671/2014
0,00 € Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami: Základná škola Svätej Rodiny a Základná umelecká škola sv. Cicílie, Kollárova 17, 078 01 Sečovce Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
12.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
NP 01 051 003
0,00 € Čaradice 157, 953 01 Čaradice / ŠKOLA NŠC
29.
September
2014
Zmluva o geologických prácach
114/2014/7.2
3 302 400,02 € EU-GROUP a.s., Nábělkova 1, 841 05 Bratislava, GEO SLOVAKIA, s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice Ministerstvo životného prostredia SR
7.
September
2014
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 476/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
476/2014
0,00 € Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
28.
Október
2014
Zmluva o dielo
POZ 279/2014
0,00 € MANACON, Jahodová 31, 080 01 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
6.
Október
2014
Zmluva o dielo č. 16/10/240/2014
CRZ 6396/2014/LSR
6 901,51 € Ing.Pavol Šuty-EKOSTAV s.r.o. Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
13.
Október
2014
Kúpna zmluva
POZ 263/2014
453 628,62 € INTRAVENA s.r.o., Levočská 9, 080 01 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
26.
November
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,
74/§51/2014/GA
Doplnená
0,00 € Materská škola, Ul.Komenského 1137/37, 926 01 Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
November
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
183-§52a-2014 RS
326,40 € Základná škola Pavla Dobšinského P.Dobšinského 1744 979 01 Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1.
December
2014
Kúpna zmluva
POZ 322/2014
31 074,93 € Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
24.
December
2014
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o poskytnutí služieb
179/2014-1.9
0,00 € Visions, s.r.o., J.Bottu 2, 917 01 Trnava, Ministerstvo životného prostredia SR
27.
November
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
73/§52a/2014/ŠR
0,00 € Materská škola, Matice slovenskej 740/7, 091 01 Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
3.
December
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4296/14
4296/14
Doplnená
0,00 € Ján Ľupták, Na Karlovke 5971/35, 974 01 Banská Bystrica Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Október
2014
Rámcovej dohoda č. 4600001623VS/2014
0776/2014
0,00 € Čadbus, s.r.o. A. Hlinku 1608, 022 01 Čadca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
13.
November
2014
zmluva o klinickom skúšaní
POZ 292/2014
0,00 € QUINTILES Slovakia, s.r.o. Zámocká 34, 811 01 Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
31.
December
2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. ÚVV-15-29/11-2012
ÚVV a ÚVTOS-30-43/32-2014
1 216,61 € S&S systems,s.r.o., Na predmostí 886/5, 949 01 Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
15.
December
2015
Nájomná zmluva č. 194/ON-2015
CPPO_ZM_194-ON-2015_2015
0,00 € Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov Ministerstvo vnútra SR
11.
Január
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola Olympiády v informatike pre žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/005411
288,85 € Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra