Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Január
2017
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 4600002335/PT/2015 na poskytovanie ubytovania
0040/2017
0,00 € HP IZOL Napajeddlá s.r.o., U dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28.
December
2018
ZMLUVA o servisnej službe pre automat výdaja kvapalín č.4600003876/PN/2018 (samoobslužné čerpacie zariadenia typu AVK na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV)
0497./2018
0,00 € PETROCard Czech, s.r.o., Čs. exilu 479/9, 708 00 Ostrava - Poruba, Česká republika Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť XII
75/2015/7.2
913 710,54 € Skupina dodávateľov HYD-UNI-CEN tvorená spoločnosťami : HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava, UNIGEO, a.s. Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová, Česká republika, Centrum environmentálnych služieb s.r.o. (CENVIS s.r.o.),Kutlíkova 17, 852 Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí NFP
073/2012/1.1/OPV
Doplnená
177 902,23 € Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta - Galánta Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Február
2011
Zmluva o dielo č. D2011/00419
D2011/00419
300 060,00 € OFF-SEA s.r.o, Světova 523/1, 180 00 Praha 8 SR - Štátna plavebná správa, Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2
16.
Február
2011
Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného..
2011003003
1 300 000 000,00 € Rezorty štátnej správy - viacstranný zmluvný vzťah (Ostatnými rezortmi sú: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (IČO: 30 416 094), Ministerstvo hospodárstva SR (IČO: 00 686 832), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR... Ministerstvo financií SR
2.
Máj
2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IU/2013/10017
252,40 € Stredná odborná škola elektrotechnická (SOŠE), Sibírska 1, 917 00 Trnava IUVENTA
29.
September
2014
Zmluva o geologických prácach
113/2014/7.2
11 886 647,22 € ENVIROGROUP, a.s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, ČR, ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice, RAKI s.r.o., Kopčianska 8 Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť XIII
73/2015/7.2
797 398,20 € Skupina dodávateľov „GHM group“ tvorená spoločnosťami GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Česká republika, HES-COMGEO, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, MM REVITAL s.r.o., Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
5.
Máj
2015
Zmluva o geologických prácach pre časť III
74/2015/7.2
619 181,40 € Skupina dodávateľov HYD-UNI-CEN tvorená spoločnosťami : HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava, UNIGEO, a.s. Místecká 329/258, 720 00 Ostrava – Hrabová, Česká republika, Centrum environmentálnych služieb s.r.o. (CENVIS s.r.o.),Kutlíkova 17, 852 Ministerstvo životného prostredia SR
29.
December
2015
Zmluva č. 4600002355/PT/2015 o poskytovaní ubytovania
0616/2015
0,00 € HP IZOL Napajedla s.r.o., U dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17.
Júl
2019
Zmluva na opakované dodanie tovaru
115/2019/Z
5 968,20 € INSET s.r.o., Sadská 10, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR Fakultná nemocnica Nitra
10.
Október
2013
Licenčná zmluva
2013088
0,00 € Millennium 000, spol. s r. o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
26.
Máj
2011
Zmluva na projekt Edičný portál – druhá etapa
0305/2011
49 140,00 € Millennium 000, spol. s r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Február
2012
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory pre IS Intranetu
2012047281
66 000,00 € Millennium 000, spol. s r. o. Ministerstvo financií SR
7.
December
2011
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory pre IS Internetu
2011165281
103 200,00 € Millennium 000, spol. s r. o. Ministerstvo financií SR
27.
Apríl
2016
ZO Pod Šibeňou Horou- zmluva na vyhotoenie kontrolného znaleckého posudku
01171/2016-UVZD-ZP0014/16.00
0,00 € Technická univerzita , Znalecký ústav v obore stavebníctva 37 0000 Slovenský pozemkový fond
27.
November
2019
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve (č. 139/2018) k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06
170/2019
0,00 € Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve (č. 139/2018) k Rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
20.
August
2015
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluva č. 11
0,00 € UDU SAV, IČO:00228061, UHV SAV, IČO: 00586978, UExPs SAV, IČO: 00167011, SAV Úrad, IČO: 00037869 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
30.
Marec
2016
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluva č. 19
0,00 € SÚJS SAV IČO: 31750940, ÚVSK SAV IČO: 00679917, Úrad SAV IČO: 00037869 Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »