Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 6
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
Júl
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NVSC000211 Dodatok č. 20
0,00 € NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA:003 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
3.
December
2014
Dodatok č. 1/2014 k dohode na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa §52a / č.dohody 20/§52a/2014
734/2014
0,00 € Obec Mojmírovce, nám, Sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, IČO: 00308269 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28.
Marec
2014
Dohoda č.1/XX/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa § 54 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred.
183/2014
4 108,86 € Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 00308595 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miest.a reg. zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o služb.zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor. predpisov, č. dohody: 17/16/50J/14
157/2017
5 635,44 € Obec Žitavce, Žitavce 130, 952 01 Žitavce, IČO: 00308722 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
14.
December
2018
Zmluva o umeleckom hosťovaní Koncerty sólistov s klavírnym sprievodom v Japonsku
24/2018/ZP
5 424,00 € Nishino 7-2, 1-52, 063-0037 Sapporo-shi, Nishi-ku, Japonsko Štátna opera
28.
November
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. MVP-2019-0039
60/2019
4 804,78 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja č.MVP-2019-0039 Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
12.
Február
2014
Kúpna zmluva č. 01-14-004
A 22/2014
13 722,00 € Kúpna zmluva č. 01-14-004 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
18.
Júl
2016
Dohoda o finančnom vyrovnaní
004-II-501-DoFV/2016
164,84 € 004-II-501-DoFV/2016 Železnice Slovenskej republiky
11.
Apríl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-13SP-1001/0050/04/ZZ14
KaHR-13SP-1001/0050/04/ZZ14
Doplnená
0,00 € KaHR-13SP-1001/0050/04/ZZ14 Ministerstvo hospodárstva SR
13.
December
2018
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0055/18
9710/0055/18
0,00 € Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0053/18 Ing. Zoltán Csuka, PhD.
8.
August
2012
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012
D2012/06043
0,00 € SLOVES – 15 0054 – 0102, Slovenský odborový zväz verejnej správy, ZÁVODNÝ VÝBOR, Štátna plavebná správa Štátna plavebná správa
18.
Máj
2015
Poistná zmluva číslo 91 1000 0055
ČZ/35/2015/OVO/JLF
14,31 € Poistná zmluva číslo 91 1000 0055 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
21.
November
2016
Zmluva o nájme č. 2/2016
ZoN_č.2/2016
0,00 € 00626317 Súkromná základná škola
14.
August
2015
Dodatok č.6 k poistnej zmluve číslo 91 1000 0063
D6/42/2015/OVO/LF
32,52 € Dodatok č.6 k poistnej zmluve číslo 91 1000 0063 Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
1.
December
2014
Dodatok č. 1/2014 k dohode na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe podľa §52a / č.dohody 15/§52a/2014/ŠR
682/2014
0,00 € Obec Červený Hrádok, č. 193, 951 82, IČO: 00656127 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
25.
Júl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce podľa § 52 / č.dohody 11/§52/2014/ŠR
385/2014
2 280,60 € Obec Malé Zálužie, č. 63, 951 24, IČO: 00656160 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
17.
December
2019
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
0,00 € Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
10.
Apríl
2017
zmluva o dielo
SNM-R-ZoD-2017/569
3 801,60 € Ateliér 007, s.r.o. Slovenské národné múzeum
2.
Október
2014
Zmluva o výpožičke č. 1/2014
CPBB_ZM_209-2014_2014
0,00 € Športovo strelecký klub SNP 0071 Ministerstvo vnútra SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »