Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-00573
18-110-00573
2 026,00 € Základná škola s materskou školou - Основна школа з матерьсков школов, Klenová 111 Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
August
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.2577.2014
0,00 € Základná škola s materskou školou - Основна школа з матерьсков школов - Bajerovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Máj
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2020
0,00 € Súkromná základná škola, Частфная основная школа, s vyučovacím jazykom slovenským a ruským Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava
25.
Február
2014
Príkazná zmluva
OALI/018/14/2/14
246,50 € Шишкoвскaя Bера Baсильевна Slovenská národná akreditačná služba
29.
Apríl
2013
Kúpna zmluva
40/2013/SE/323
2 058,96 € Государственное предприятие, Украунский Государственый расчетный, Центр международных перевозок Železnice Slovenskej republiky
3.
Júl
2014
Príkazná zmluva
OLIS/159/14/5/14
600,00 € Недялков Сашо, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-110-01049
19-110-01049
2 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
19.
December
2019
ZMLUVA O REKLAME A PROPAGÁCII
193/2019/LMU
500,00 € RUSINIJA - РУСИНИЯ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
17.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-130-00958
20-130-00958
1 500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
Jún
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01043
20-120-01043
7 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-180-00675
18-180-00675
Doplnená
3 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
27.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00674
18-120-00674
3 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-130-01047
19-130-01047
500,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
22.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-180-01044
19-180-01044
2 000,00 € Občianske združenie RUSINIJA-РУСИНИЯ Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23.
December
2016
Dodatková dohoda №3 k Zmluve č. 2015/07-15
D034660799/2016
0,00 € ООО „Nezávislá analytická agentúra v oblasti ropného a plynárenského sektoru“ TRANSPETROL, a. s.
5.
September
2017
Dodatková dohoda č. 4 k zmluve č. 2015/07-15 z 23.07.2015 na poskytnutie služieb, týkajúcich sa monitoringu masovokomunikačných prostriedkov
D044660799/2017
0,00 € ООО „Nezávislá analytická agentúra ropného a plynárenského sektoru“ TRANSPETROL, a. s.
12.
Marec
2013
Dodatok č. 2 k ZoD
1211
0,00 € Neverejná akciová spoločnosť „Centrum metrologického zabezpečenia“ (ZАО „Centr МО“), TRANSPETROL, a. s.
19.
November
2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. TNM-24/08/19
D024661127/2019
124 520,86 € АО „Transnefť – Metrologia“ TRANSPETROL, a. s.
16.
Marec
2020
Zmluva
4661215/2020
111 218,73 € АО „Transnefť – Metrologia TRANSPETROL, a. s.
20.
Február
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
Dodatok č.1 k dohoda č. 103-§50a-PS-2012-B a G FINANCE.pdf
0,00 € B α G FINANCE PROFIT group,s.r.o. Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »