Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Marec
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1026384
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
7.
Október
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1029154
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
1.
December
2019
Licenčná zmluva o udelení licencie na použitie diela
207/2019/BA
50,00 € Peter Zwiebel Umelecký súbor Lúčnica
22.
Jún
2011
Zmluva o uskutočnení umeleckého výkonu
065/2011
200,00 € Zwiebel Marek Štátna filharmónia Košice
23.
Október
2014
Zmluva o dielo
FMU105/2014
150,00 € Zwiebel Peter Akadémia umení v Banskej Bystrici
5.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-017-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Ing. Ingeborg Havlíčková, rod. Zwicklová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-012-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Mária Ferdicsová, rod. Zwicklová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Apríl
2014
Kúpna zmluva - pozemky
BA10/2-94/2013/0879011-Kzv
30 900,00 € Ján Zwickl, Oto Zwickl, Mgr. Bc. Edita Šötétová, r. Zwicklová Agentúra správy majetku
8.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-297/2015/Jarovce/1175/Ot_dodatok č.1
2 974,51 € Oto Zwickl/Ján Zwickl Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-054-2014-NJ_2015
Doplnená
5 556,80 € Matej Zwickl Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
December
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-055-2014-NJ_2015
Doplnená
669,46 € Oto Zwickl Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1.
December
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-053-2014-NJ_2015
Doplnená
1 756,26 € Ján Zwickl Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.
Október
2016
Zmluva o spolupráci
592/2016
285,00 € Puppentheater Zwickau Divadelný ústav
3.
Júl
2014
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
179/2014
250,00 € POLANIORZE, Zwiazak Podhalia, oddzial Koscielisko Národné osvetové centrum
9.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38565
1 500,00 € Roman Zwias Slovenská inovačná a energetická agentúra
31.
August
2011
Zmluva o dielo
KRPZ-TN_ZM_EO-87-2011_2011
19 770,00 € Viliam Zwias Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
9.
December
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. KRPZ-TN-EO-OBST-138-007/2011
KRPZ-TN_DO1_EO-135-2011_2011
228,42 € Viliam Zwias Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
22.
Október
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
525/2012
0,00 € Philips GmbH – Zweigniederlassung Respironics Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO001912 Dodatok č. 3
0,00 € ZWDENT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
Apríl
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PSTO001912 Dodatok č. 7
0,00 € ZWDENT, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »