Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
December
2016
Nájomná zmluva 06/2016
Nájomná zmluva 06/2016
0,00 € Zvuky cez ruky (OZ) ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
13.
December
2018
Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu počas 36. Medzinárodného havanského veľtrhu FIHAV 2018
302/2018
9 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
31.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-132-02634
19-132-02634
5 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Fond na podporu umenia
19.
November
2015
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2015
0,00 € Zvuky cez ruky, Občianské združenie ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
16.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7668/2012/8.2
MK-7668/2012/8.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
31.
Júl
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8457/2013/8.2
MK-8457/2013/8.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
17.
Marec
2014
Zmluva o umeleckom vystúpení - hosťovaní, titul:„OFF – BEAT – LIVE“
229/B/2014
1 000,00 € Občianske združenie ZVUKY CEZ RUKY Slovenské národné divadlo
13.
November
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/2018
496,00 € Zvuky cez ruky (občianske združenie) ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
20.
Október
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7201/2011/9.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
27.
Máj
2016
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2016/1220/3267
47,21 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20.
Apríl
2017
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2017/1060/3479
48,72 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
31.
Máj
2012
Hromadná licenčná zmluva
ZM1000311
0,00 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov Rozhlas a televizia Slovenska
30.
November
2017
Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. - vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu.
2078/2017-PR
827,14 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2012
Kolektívna zmluva Rozhlasu a televízie Slovenska na obdobie 01.05.2012 - 31.12.2014
KZ RTVS 2012-2014
Doplnená
0,00 € ZO Odborového zväzu masmédií pri RTVS BA,ZO Odborového zväzu masmédií pri RTVS KE, ZO Únie profesionálnych orchestrálnych hudobníkov pri SOSR, Odbory audiovizuálnych tvorcov, Asosiácia pracovníkov so zvukom,ZO Nezávislých kresť. odb. SR,sekcia kultúry Rozhlas a televizia Slovenska
21.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020811
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020256
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019989
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020809
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
September
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2021430
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019732
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska