Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2017
Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. - vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu.
2078/2017-PR
827,14 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27.
Apríl
2012
Kolektívna zmluva Rozhlasu a televízie Slovenska na obdobie 01.05.2012 - 31.12.2014
KZ RTVS 2012-2014
Doplnená
0,00 € ZO Odborového zväzu masmédií pri RTVS BA,ZO Odborového zväzu masmédií pri RTVS KE, ZO Únie profesionálnych orchestrálnych hudobníkov pri SOSR, Odbory audiovizuálnych tvorcov, Asosiácia pracovníkov so zvukom,ZO Nezávislých kresť. odb. SR,sekcia kultúry Rozhlas a televizia Slovenska
3.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020256
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019989
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019732
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019731
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019991
500,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
August
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2014826
17 600,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2.
August
2017
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2014661
Doplnená
35 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2015602
11 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2019835
16 800,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2019571
44 000,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020255
300,00 € Zvukojem s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Apríl
2016
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
536/2015/NLC
0,00 € LESY TISOVNÍKY - ZVSL, pozemkové spoločenstvo Národné lesnícke centrum
24.
Júl
2015
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-2135/2015
0,00 € LESY TISOVNÍKY -ZVSL pozemkové spoločenstvo Technická univerzita vo Zvolene
4.
Máj
2012
Kúpna zmluva
424/2011-4220-3120
3 276,00 € Ministerstvo obrany SR, KONŠTRUKTA-Defence, a.s., ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Apríl
2011
Zmluva o uchovaní výrobných schopností na rok 2011
6100000313
631 166,00 € ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom SEOP
2.
December
2011
Kúpna zmluva
GR ZVJS-74-100/11-2011
42 000,00 € ZVS holding, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13.
December
2012
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
369 955,73 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
Máj
2013
7,62 mm cvičný náboj vz 43
6200001107
130 000,00 € ZVS gikdubgm a.s. AA Bratislava