Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Máj
2012
Kúpna zmluva
424/2011-4220-3120
3 276,00 € Ministerstvo obrany SR, KONŠTRUKTA-Defence, a.s., ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Apríl
2011
Zmluva o uchovaní výrobných schopností na rok 2011
6100000313
631 166,00 € ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom SEOP
2.
December
2011
Kúpna zmluva
GR ZVJS-74-100/11-2011
42 000,00 € ZVS holding, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13.
December
2012
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
Kúpna zmluva č. 73/OMRaPZ/2012 uzavretá so spoločnosťou ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom
369 955,73 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2.
Máj
2013
7,62 mm cvičný náboj vz 43
6200001107
130 000,00 € ZVS gikdubgm a.s. AA Bratislava
13.
Máj
2013
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
Kúpna zmluva č. 14/OMRaPZ/2013, ZVS holding, a.s.
475 742,10 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23.
Máj
2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
KÚPNA ZMLUVA č. 30/OMRaPZ/2014
391 560,66 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15.
Október
2014
Rámcová dohoda č. 2014/557-náboj 7,62 cvičný vz. 43
6900000172
715 468,00 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
22.
Máj
2017
Zmluva o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2017 podľa § 262 ods.1 Obchod. zákonníka
00012017
3 508,00 € ZVS Nitra, Ing. Jozef Čápek, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
26.
November
2019
Zmluva o dielo č. ZVHO-1000-209/2019-ZM
KD 034/2019
0,00 € ZVS holding, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
28.
Marec
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
106/2011-4220-1020
114 600,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Jún
2011
Zmluva o dielo
274/2011-4220-1020
106 000,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Október
2011
DODATOK č. 02
č. Z2711023035501
0,00 € EVPÚ-ZVS a.s. Sociálna implementačná agentúra
20.
Február
2015
Dohoda o zániku záväzku
KaHR-111SP-1201/0622/20/D
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Ministerstvo hospodárstva SR
19.
December
2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
143 726,89 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21.
December
2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
180 710,14 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17.
Apríl
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK000517 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMAQUA S.R.O. - LEKÁREŇ AQUA-ZVS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28.
Apríl
2017
Zmluva č. 5/1000083074
CRZ-3564-2017-LSR
8,00 € ZVS a.s. Lesy SR š.p., OZ Levice
4.
December
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-121/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/76/2015.
VTSÚ-12-121/2015
1 378,40 € ZVS holding, a.s. VTSÚ
15.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201720725_Z
36 000,00 € ZVS holding, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže