Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Marec
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
106/2011-4220-1020
114 600,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Jún
2011
Zmluva o dielo
274/2011-4220-1020
106 000,00 € ZVS holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
13.
Október
2011
DODATOK č. 02
č. Z2711023035501
0,00 € EVPÚ-ZVS a.s. Sociálna implementačná agentúra
20.
Február
2015
Dohoda o zániku záväzku
KaHR-111SP-1201/0622/20/D
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Ministerstvo hospodárstva SR
19.
December
2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
KÚPNA ZMLUVAč. 172/OMRaPZ/2013
143 726,89 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21.
December
2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
Kúpna zmluva číslo: 137/OMRaPZ/2015
180 710,14 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
17.
Apríl
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10FLEK000517 Dodatok č. 3
0,00 € PHARMAQUA S.R.O. - LEKÁREŇ AQUA-ZVS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28.
Apríl
2017
Zmluva č. 5/1000083074
CRZ-3564-2017-LSR
8,00 € ZVS a.s. Lesy SR š.p., OZ Levice
4.
December
2015
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-121/2015 - vykonanie diela podľa objednávky č. P-2/76/2015.
VTSÚ-12-121/2015
1 378,40 € ZVS holding, a.s. VTSÚ
15.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201720725_Z
36 000,00 € ZVS holding, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29.
Máj
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C752/ZZ/1
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C752/ZZ/1
0,00 € ZVS - ENCO, a.s. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
13.
November
2014
Kúpna zmluva č. 2014/2036 - Náboj 7,62 cvičný vz. 43
6200001534
95 000,00 € ZVS IMPEX, a.s. Akvizičná agentúra
30.
September
2015
Kúpna zmluva
Z201525687_Z
Zrušená
33 500,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21.
September
2017
Kúpna zmluva č. 25/OMRaPZ/2017
Kúpna zmluva č. 25/OMRaPZ/2017
1 010 838,97 € ZVS holding, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
053/2017/TnUAD
0,00 € ZVS IMPEX, akciová spoločnosť Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31.
Máj
2017
Zmluva o dlhodobej spolupráci
054/2017/TnUAD
0,00 € ZVS holding, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
148/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
1 009 858,82 € ZVS holding, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
13.
Júl
2011
DODATOK č.17 k Zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 287/OMRaOZ/2000
DODATOK č.17 k Zmluve o ochraňovaní zásob MR č. 287/OMRaOZ/2000
575 941,30 € ZVS holding, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21.
November
2012
Kúpna zmluva
GR ZVJS-32-201/11-2012
0,00 € ZVS holding, a. s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18.
December
2013
Kúpna zmluva
GR ZVJS-32-129/11-2013
4 164,00 € ZVS holding, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže