Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Október
2013
Zmluva k dodávke náhradních dílů a oprava elektroodlučovačů KO1, KO2
45/2013
0,00 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
1.
August
2016
Zmluva o dielo - oprava elektrostatického odlučovača
332016
0,00 € ZVVZ- Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
4.
August
2014
ZVVZ - Enven Engineering, a.s. - zmluva o dielo
422014
0,00 € ZVVZ - Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
17.
Júl
2015
Smlouva o dílo
372015
99 445,00 € ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
30.
Marec
2016
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1002672
420,00 € OZ Zvuky cez ruky Rozhlas a televízia Slovenska
14.
December
2016
Nájomná zmluva 06/2016
Nájomná zmluva 06/2016
0,00 € Zvuky cez ruky (OZ) ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
24.
Apríl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-133-00350
20-133-00350
3 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Fond na podporu umenia
13.
December
2018
Zmluva o zabezpečení vytvorenia umeleckého výkonu počas 36. Medzinárodného havanského veľtrhu FIHAV 2018
302/2018
9 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
31.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-132-02634
19-132-02634
Doplnená
5 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Fond na podporu umenia
19.
November
2015
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
8/2015
0,00 € Zvuky cez ruky, Občianské združenie ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
25.
Október
2019
ZMLUVA č. 03/2019 o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu Z. z. v znení neskorších predpisov
03/2019
0,00 € Zvuky cez ruky OZ ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
16.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-7668/2012/8.2
MK-7668/2012/8.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
31.
Júl
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-8457/2013/8.2
MK-8457/2013/8.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
17.
Marec
2014
Zmluva o umeleckom vystúpení - hosťovaní, titul:„OFF – BEAT – LIVE“
229/B/2014
1 000,00 € Občianske združenie ZVUKY CEZ RUKY Slovenské národné divadlo
13.
November
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/2018
496,00 € Zvuky cez ruky (občianske združenie) ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava
11.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-132-03773
20-132-03773
6 000,00 € OZ Zvuky cez ruky Fond na podporu umenia
20.
Október
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-7201/2011/9.2
0,00 € Zvuky cez ruky Ministerstvo kultúry SR
27.
Máj
2016
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2016/1220/3267
47,21 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
20.
Apríl
2017
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2017/1060/3479
48,72 € SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
3.
December
2019
Hromadná licenčná zmluva; Rozšírená hromadná licenčná zmluva; Zmluva upravujúca vysporiadanie práva na primeranú odmenu
1849/2019-PR
2 944,12 € Organizácie kolektívnej správySlovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam ("SOZA"), LITA, autorská spoločnosť, Ochranné združenie interpretov Slovenska ("OZIS"), SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvuk SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik