Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2017
zmluva o dielo
1938/2017/5400/029
10 500,00 € ELZIS ZZ s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
November
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 11
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
29.
Marec
2012
Kolektívna zmluva
4/2012
0,00 € ZOOZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ pri ZZ Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Bratislava
26.
August
2011
Kúpna zmluva
Z-210/2011
69,61 € ZZ Slovenská správa ciest
26.
Apríl
2013
Zmluva o nájme
30201/NZ-130/2013/Levoča/0133/CLC
55,77 € ŽŽ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Jún
2014
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-053/2014/Čukárska Paka/1324/DPP
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Jún
2014
Nájomná zmluva
30201/NZ-514/2014/Svrčinovec/1019/Zdr
112,82 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Január
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1.
Október
2013
Zmluva o dielo č. 1/25/2013
6790-2013-LSR
8 617,00 € ELZIS ZZ s.r.o., OZ Vranov
26.
Január
2016
Zmluva o nájme
30201/NZ-156/2015/Chmiňany/1318/IURISTICO
0,43 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
15.
Máj
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 5
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
18.
Apríl
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-904/2016/Štrba/0153/SO621-00/Geodetika
10,46 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
28.
Február
2017
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOZVB-147/2016/Martinček/SO702-00/0920/GEOD
33,61 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
5.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 7
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Október
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-165/2015/Lucivna/0152/SO271-53/Geodetika
0,88 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
November
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-913/2015/Štrba/0153/SO505-00 518-00/Geodetika
7,80 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
19.
Apríl
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516
0,00 € NEUMED ZZ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11.
Február
2016
Zmluva o nájme
30204/NZ-20643/2015/2015/Likavka/0920/Geoplán
134,73 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
2.
August
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 2
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
7.
Marec
2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
032019
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »