Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Marec
2016
Kúpna zmluva
Z20166328_Z
5 149,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
17.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
NET2017166_Z
1 775 000,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
23.
November
2018
Zmluva o dielo-Implementácia Google reCaptcha
105/2018/OIBKR
40 680,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
23.
November
2018
Vytvorenie interface pre integráciu na CSRÚ a úprava aplikácie pre spracovanie objednávok na LV z CSRÚ
104/2018/OIBKR
56 166,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
6.
December
2011
Zmluva o pôžičke zo Študentského pôžičkového fondu v ak.r. 2011/2012
165/2011
1 327,76 € Róbert Zymberi Študentský pôžičkový fond
21.
Február
2012
DOHODA o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
188/2012
26,00 € Krzysztof Zyman Úrad vlády SR
14.
Február
2019
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
028/2019
289,47 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
1.
Február
2018
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
039/2018
572,67 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
19.
Júl
2018
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
309/2018
468,66 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
2.
Október
2015
Zmluva o zriadení záložného práca na hnuteľné veci číslo 10/2015/0011
322/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Zmluva o úvere číslo 10/2015/0011
321/2015/ORMP
10 000,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Dohoda o vyplňovacom práve zmenkovom číslo 10/2015/0011
323/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk, Ing.Ľuboslav Závacký Slovak Business Agency
7.
November
2017
Zmluva o spolupráci č. 47
683/2017/NPPC-VÚEPP
80,00 € Bernadeta Tóth Zýlekiová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Február
2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu Komprax -Kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1390
200,00 € Veronika Zyková IUVENTA
7.
August
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
5044/2012/LSR
0,00 € Jiři Zyka Lesy SR, š.p., OZ Čadca
22.
September
2016
Zmluva o dielo
518
3 399,63 € AGAL Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
2.
Marec
2016
Zmluva o dielo č.76
č.76
0,00 € AGAL- Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
12.
Február
2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.1338/2013/LSR
985,00 € PaedDr.Soňa Žyglinská LESY Slovenskej republiky, š. p.
19.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods.1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/21/054/20
4 468,01 € PaedDr. Soňa Žygliňská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Január
2015
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 28/2015/LSR
0,00 € Anna Zychová Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »