Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Júl
2018
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
309/2018
468,66 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
2.
Október
2015
Zmluva o zriadení záložného práca na hnuteľné veci číslo 10/2015/0011
322/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Zmluva o úvere číslo 10/2015/0011
321/2015/ORMP
10 000,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Dohoda o vyplňovacom práve zmenkovom číslo 10/2015/0011
323/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk, Ing.Ľuboslav Závacký Slovak Business Agency
7.
November
2017
Zmluva o spolupráci č. 47
683/2017/NPPC-VÚEPP
80,00 € Bernadeta Tóth Zýlekiová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
Február
2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu Komprax -Kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1390
200,00 € Veronika Zyková IUVENTA
7.
August
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
5044/2012/LSR
0,00 € Jiři Zyka Lesy SR, š.p., OZ Čadca
22.
September
2016
Zmluva o dielo
518
3 399,63 € AGAL Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
2.
Marec
2016
Zmluva o dielo č.76
č.76
0,00 € AGAL- Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
12.
Február
2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.1338/2013/LSR
985,00 € PaedDr.Soňa Žyglinská LESY Slovenskej republiky, š. p.
19.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods.1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/21/054/20
4 468,01 € PaedDr. Soňa Žygliňská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Január
2015
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 28/2015/LSR
0,00 € Anna Zychová Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
23.
Január
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 653-2018-LSR
0,00 € Anna Zychová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
25.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí služby č.1335/2015/Dojnice
1335/2015
580,20 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
10.
August
2016
1286/2016/dojnice
1286/2016/dojnice
840,00 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
14.
Január
2013
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. 51/2012
51/2012
0,00 € ZX-BENET CZ, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31.
August
2011
Darovacia zmluva
164/2011/UVLF
100,00 € ZWYRO, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Január
2016
Nájomná zmluva
386-300-2015
0,00 € ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-114/2015/Jánošíková/1533/DPP-PROMA INVEST_dodatok č.1
300,56 € Mária Zwingerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3.
December
2014
Kúpna zmluva č. 15/2014/VSaM-BCH
180/2014/ŠLTANAP
30,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »