Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Február
2015
Dohoda o vlastníckom práve
30201/DoVP-201/2014/Východná/068/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
22.
Marec
2016
Kolektívna zmluva na rok 2016
032016
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
11.
Február
2016
Zmluva o nájme
30204/NZ-10659/2015/2015/Likavka/0920/Geoplán
95,44 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
27.
November
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-1205/2015/Štrba/0153/SO505-00 518-00/Geodetika
72,79 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
4.
December
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-878/2015/Štrba/0153/SO512-00, 515-00/Geodetika
71,48 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
22.
Október
2015
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-152/2015/Mengusovce/0152/SO271-53/Geodetika
0,03 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 8
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31.
Január
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 7
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
Máj
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 9
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Január
2020
Kolektívna zmluva na rok 2020
012020
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
20.
December
2017
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu č. AOS-X-16-2017
AOS-X-16-2017
0,00 € Vysoká škola podnikania Dabrowe Górnicznej - Pobočkou v Žywci, so sídlom v Dabrowe Górniczej Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
19.
September
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
D O H O D A č. 33/§52a/2014
Doplnená
4,00 € Žyvot Rusyna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/532
0,00 € ZYTEX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Február
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
37/§51/2013/NP
0,00 € ZYRY - Tem, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
41/2020-2060-4210-0093
16 000,00 € ZYR, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
20/34/54E/159
0,00 € Yveta Zoľáková - ZYPO-OBCHOD Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
21.
Máj
2020
ohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
DOHODA číslo: 20/41/54E/4722
0,00 € Erika Vargaeštoková -ID ZYNE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
November
2018
Rámcová dohoda č. 2018/537 – Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp
6500000539
1 199 400,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
24.
Jún
2019
Zmluva o dielo č. 2019/109 - Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp
6400002219
99 360,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
24.
November
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2016
0,00 € Zymestic Solutions, s.r.o. Gymnázium na Metodovej, Bratislava
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »