Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 653-2018-LSR
0,00 € Anna Zychová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
25.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí služby č.1335/2015/Dojnice
1335/2015
580,20 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
10.
August
2016
1286/2016/dojnice
1286/2016/dojnice
840,00 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
14.
Január
2013
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. 51/2012
51/2012
0,00 € ZX-BENET CZ, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31.
August
2011
Darovacia zmluva
164/2011/UVLF
100,00 € ZWYRO, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Január
2016
Nájomná zmluva
386-300-2015
0,00 € ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-114/2015/Jánošíková/1533/DPP-PROMA INVEST_dodatok č.1
300,56 € Mária Zwingerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3.
December
2014
Kúpna zmluva č. 15/2014/VSaM-BCH
180/2014/ŠLTANAP
30,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
7.
December
2015
Kúpna zmluva č. 2/2015/VSaM-GCH
193/2015/ŠLTANAP
75,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
16.
November
2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11001083
35,00 € Zwiewka Jerzy Ryszard Rozhlas a televizia Slovenska
5.
December
2017
Zmluva o spolupráci č. 307
Zmluva o spolupráci č. 307
0,00 € Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9.
November
2018
Zmluva o výskumnej spolupráci
Zmluva o výskumnej spolupráci
0,00 € Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7.
Január
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1023960
390,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Jún
2018
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2018121/2018
200,00 € Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer Národné osvetové centrum
25.
Apríl
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1034307
300,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Apríl
2018
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2018059/2018
170,00 € Mgr. Miroslav Zwiefelhofer Národné osvetové centrum
13.
August
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2013186/2013
280,00 € Mgr. Miroslav Zwiefelhofer Národné osvetové centrum
5.
December
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1028373
80,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
3.
Júl
2017
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1035860
400,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
19.
August
2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2015267/2015
270,00 € Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer Národné osvetové centrum
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »