Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - materiál osobného používania
2010/389
210,00 € ÚIA MOSR Mirko PETRÍK
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode všeobecného materiálu
2010/787
62 492,22 € ÚIA MOSR Ministerstvo vnútra SR
20.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – nevojenská technika
2010/386
2 100,00 € ÚIA MOSR Peter BADIAR
17.
Marec
2011
Nájomná zmluva
158/2011-PR
11,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Cejkov
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
29/2012-PR
11,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Vlachy
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
25/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Klin
17.
Január
2012
Dodatok k zmluve o nájme
23/2012-KE
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Pavol FURDA
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
33/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Varadka
16.
Január
2013
Nájomná zmluva
GR-633-2012
250,00 € Sebastian Artur Trzepizur Technická obnova a ochrana železníc, a.s.
25.
Marec
2013
DODATOK ČÍSLO 12 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZO DŇA 19.2.2009
VS-1/2009-KaHR
0,00 € Mesto Stropkov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
082/1.2MP/2010
Doplnená
5 270 891,47 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
4.
Apríl
2013
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorenej podľa § 49
Dodatok č. 1/76/§49
0,00 € Alena Malíčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7.
Jún
2013
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
3466/13
0,00 € UNI – CON Kysuce s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
December
2013
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3737/13
3737/13
68 000,00 € AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
Október
2013
ZMLUVA č. SAMRS/ZB/2013/01/02 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIALNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
113/10/2013 - SAMRS
92 000,00 € ERUPSI, s r.o Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
13.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01354
KE01354
Doplnená
197 289,37 € NOVAPRODUCT, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
December
2013
dodávka a montáž EZS pre sedem chránených priestorov v obvode Krajskej prokuratúry Košice
19/2013
0,00 € M.B. ELEKTRO Slovakia,s.r.o. Krajská prokuratúra v Košiciach
8.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01993
ZV01993
Doplnená
100 000,00 € Ing.Branislav Vallo Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Apríl
2014
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 1343-2013-PF-RDT/13768 a u nájomcu pod č. 2013/36-4
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 1343-2013-PF-RDT/13768 a u nájomcu pod č. 2013/36-4
0,00 € Projekt Eurocampus SR, s.r.o. v likvidácii Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
16.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
312/2014
2 420,00 € Autori: 1. akad. mal. Igor Piačka a 2. akad. mal. Júlia Piačková Slovenská pošta, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »