Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
September
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-008/2016/Kriváň/SO505-10/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Obec Kriváň
16.
December
2015
Darovacia zmluva
1604/2015
0,00 € Božena Harmadiová Slovenská pošta, a. s.
14.
Január
2016
D O H O D A č. 5/§52a/2016/NP na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
5/§52a/2016/NP
0,00 € Slovenský červený kríž Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29.
Január
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 159 - 16
0,00 € JUDr. Marian Török Okresný súd Revúca
22.
Január
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/90/2016
43,02 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
2.
Marec
2016
Zmluva o dielo
4660855/2016
103 200,00 € Fire consult, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
26.
September
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1112/17
82,92 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
20.
Marec
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
EČ: 9/2017 OSKN
0,00 € JUDr. Ondrej Melišek Okresný súd Komárno
30.
Január
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Dohoda 004/2017
0,00 € Molitorisová Marcela, JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Február
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemku
2/107/2010 info
4 699,44 € Skupina: 1. Ing. Dušan Šuchaň a 2. Ing. Anna Šuchaňová, r. Pančíková Slovenská pošta, a. s.
29.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/38/52A/2/SL
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
14.
Február
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2017/EÚ
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2017/EÚ
65,92 € Euroatlantické centrum Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/367/2018
42,52 € JUDr. Pavol Tkáč Krajský súd v Košiciach
12.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/56/2018
33,32 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
24.
Január
2018
Dohoda o cene
2018/8000019
861,12 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo obrany - Agentúra správy majektu
8.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/342/2018
33,32 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
6.
Júl
2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-012_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_ZM_48_2017_2344
2 403 799,20 € Deloitte Advisory, s.r.o., Digital Park II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
August
2017
Darovacia zmluva
816/2017
0,00 € Michal Hertlík Slovenská pošta, a. s.
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 93/16
30,18 € JUDr. Stanislav Galovič Okresný súd Lučenec
28.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/427/2018
36,08 € JUDr. Eva Dosedla Krajský súd v Košiciach