Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Marec
2015
Zmluva o dodávkach liekov a liečiv
ÚVTOS a ÚVV 20-36/32-2015
0,00 € Lekáreň Viktória, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
17.-CPP-019-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
18.-CPP-020/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
5.-CPP-002
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
21.
Apríl
2015
Zmluva na rozšírenie VCS systému ADACEL pre MaxSim systém
PRAV/54/2015
147 840,00 € Adacel Inc. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
22.
Apríl
2015
Dohoda č. 15/08/59/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
15/08/59/2/TT
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
6.
Máj
2015
D O H O D A č.22/§50/2015 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50
22/§50/2015/2015
0,00 € Pannon Guard Security International, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
32.-CPP-039/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
28.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. pre subjekty vykonávajúce hos. činnosť
č. 19/34/054/6
8 963,70 € Maguľak Miroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/128/2019
11,40 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
29.
Január
2019
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 28/32-2019
14 400,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/29/2019
3,50 € Iveta Kseničová Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/27/2019
3,50 € Mgr. Jana Bobáková Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/28/2019
3,50 € Ľubomíra Kráľová Okresný súd
12.
Júl
2019
I/68 Kremná zosuv (DSZ, DÚR)
2159/6351/2019
68 900,00 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA Prešov BUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
18.
September
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1063VP_ZSE/2018E
ZM275201813
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Detský Domov Gelnica
11.
Október
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
759/2018
0,00 € JUDr. Jaroslava Gederová Okresný súd Lučenec
6.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
936/2018
8 700,00 € Ultra Print, s.r.o. Hudobné centrum
4.
December
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č. 3828/2018/VDJ
3828-2018/VDJ
33,68 € Tomáš Grech Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11.
December
2018
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/1601/2018
500,00 € Marcela Gálová Krajský súd v Košiciach