Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Apríl
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
749/2017
1 045,00 € Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
18.
September
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1063VP_ZSE/2018E
ZM275201813
0,00 € BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Detský Domov Gelnica
11.
Október
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
759/2018
0,00 € JUDr. Jaroslava Gederová Okresný súd Lučenec
6.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
936/2018
8 700,00 € Ultra Print, s.r.o. Hudobné centrum
4.
December
2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby č. 3828/2018/VDJ
3828-2018/VDJ
33,68 € Tomáš Grech Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
11.
December
2018
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/1601/2018
500,00 € Marcela Gálová Krajský súd v Košiciach
7.
November
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1420/2018
24,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
8.
November
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1357/2018
1 210,00 € Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
28.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zam. pre subjekty vykonávajúce hos. činnosť
č. 19/34/054/6
8 963,70 € Maguľak Miroslav Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/128/2019
11,40 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
29.
Január
2019
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 28/32-2019
14 400,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/29/2019
3,50 € Iveta Kseničová Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/27/2019
3,50 € Mgr. Jana Bobáková Okresný súd
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/28/2019
3,50 € Ľubomíra Kráľová Okresný súd
15.
Apríl
2019
I/18-392 Hôrka most DSP ( DP )
1405/6351/2019
28 786,80 € Dopravoprojekt, a.s. DIVÍZIA Prešov BUSINESS CENTRE, I. POSCHODIE Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 375/2019
0,00 € JUDr. Peter Csank Okresný súd Rimavská Sobota
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 464/19
75,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
15.
Máj
2019
Dodatok č. 1
1SprV/395/2019
17 411,09 € MUDr. Michal Bruňo Krajský súd v Košiciach
15.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
23.
Marec
2012
Rámcová dohoda o partnerstve pre granty na činnosti
2012094026
15 900,00 € University of essex Ministerstvo financií SR