Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/367/2018
42,52 € JUDr. Pavol Tkáč Krajský súd v Košiciach
12.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/56/2018
33,32 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
24.
Január
2018
Dohoda o cene
2018/8000019
861,12 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo obrany - Agentúra správy majektu
8.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/342/2018
33,32 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
6.
Júl
2017
Realizačná zmluva č. OVO2-2017/000387-012_2017 ku Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21 pre časť 01 z 13.1.2014
SVS_ZM_48_2017_2344
2 403 799,20 € Deloitte Advisory, s.r.o., Digital Park II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
August
2017
Darovacia zmluva
816/2017
0,00 € Michal Hertlík Slovenská pošta, a. s.
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 93/16
30,18 € JUDr. Stanislav Galovič Okresný súd Lučenec
28.
Marec
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/427/2018
36,08 € JUDr. Eva Dosedla Krajský súd v Košiciach
24.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
D 9/9/2020
0,00 € PhDr. Roland Pavlík Centrum právnej pomoci
18.
November
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 752/2019
0,00 € JUDr. Zoltán Boros Okresný súd Rimavská Sobota
28.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/167/19
0,00 € Katarína Sekerešová Okresný súd Lučenec
27.
November
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/967/2019
26,20 € JUDr. Daniel Petričko Okresný súd Michalovce
9.
December
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/1825/2019
500,00 € Marcela Gálová Krajský súd v Košiciach
6.
November
2019
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
101/2019/OIBKR
2 127 264,00 € SEVITECH a. s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
15.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
23.
Marec
2012
Rámcová dohoda o partnerstve pre granty na činnosti
2012094026
15 900,00 € University of essex Ministerstvo financií SR
28.
Máj
2012
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2012
1SprO 624/2012
0,00 € OzJ SR Krajský súd v Prešove
31.
Máj
2012
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
ÚVTOSaÚVV-2-38/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
22.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Jún
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
880/2930/2012
5 976,48 € Milhosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR