Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2013
Nájomná
01_2013 N
0,00 € Šutka Martin Stredná odborná škola, Bratislava
13.
Február
2013
Dodatok o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z.
č. 18/ §50a/PS/ 2012
0,00 € UNITOOL plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Máj
2013
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny
42137004/1/13
0,00 € Stredoslovenská energetika,a.s. Centrum účelových zariadení stredisko Smrekovec
3.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01428
PR01428
34 984,50 € Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30.
Máj
2013
Dodatokč. 1 k Zmluve o dielo na zabezpečenieúdržby a opráv kopírovacích strojov zo dňa 22.05.2012 č.2/2012/OE
6/2013/OVS
2 985,11 € Ivan Kozák - K&H Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
7.
Jún
2013
Zmluva o spolupráci
27/2013/SLeK
2 250,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK,Farmaceutická fakulta Slovenská lekárnická komora
6.
Jún
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3000021
3000021
Doplnená
73 179,80 € Mesto Trenčianske Teplice Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01685
TT01685
1 200,00 € Dӧmӧtӧr Eugen Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01325
KE01325
1 500,00 € INTEGRA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Júl
2014
Kúpna zmluva
1102/2014
50,00 € Ján Bacík Slovenská pošta, a. s.
31.
Júl
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4034/14
4034/14
23 250,00 € AP ANDREAS, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02605
TT02605
Doplnená
599 992,70 € Vinársky závod Pezinok, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01561
PR01561
Doplnená
82 161,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo v Liptovskej Tepličke Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
4029/14
0,00 € AGROPARTNER, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR02520
NR02520
27 169,49 € AGREF, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
November
2013
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3757/13
3757/13
61 500,00 € Michal Szalay Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
November
2013
Zmluva č. 2NP/50/2013o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ ITMS 26130230025
2502013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
4.-CPP-001
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
6.-CPP-2015-003
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
10.-CPP-2015-007
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci