Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
D 9/9/2020
0,00 € PhDr. Roland Pavlík Centrum právnej pomoci
6.
November
2019
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
101/2019/OIBKR
2 127 264,00 € SEVITECH a. s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
18.
November
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr. 752/2019
0,00 € JUDr. Zoltán Boros Okresný súd Rimavská Sobota
27.
November
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/967/2019
26,20 € JUDr. Daniel Petričko Okresný súd Michalovce
9.
December
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/1825/2019
500,00 € Marcela Gálová Krajský súd v Košiciach
5.
Marec
2020
Dohoda o používaní súkromného vozidla na služobné účely
D 27/27/2020
0,00 € PhDr. Roland Pavlík Centrum právnej pomoci
31.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/36/2020
0,00 € JUDr. Miroslav Račko Okresný súd Lučenec
31.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/38/2020
0,00 € JUDr. Miroslav Račko Okresný súd Lučenec
20.
Február
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/343/2020
30,38 € JUDr. Pavol Naď Krajský súd v Košiciach
30.
Jún
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1124/2020
45,80 € JUDr. Milan Husťák Krajský súd v Košiciach
19.
Jún
2020
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zmluva č.44
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Zlatná na Ostrove Regionálna veterinárna a potravinová správa, Komárno
2.
Júl
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
D 33/33/2020
0,00 € PhDr. Roland Pavlík Centrum právnej pomoci
31.
Júl
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1277/2020
40,00 € JUDr. Marek Kotora Krajský súd v Košiciach
6.
August
2020
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
D 35/35/2020
0,00 € PhDr. Roland Pavlík Centrum právnej pomoci
15.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
2/2012
0,00 € Stredoslovenská energetika Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec
23.
Marec
2012
Rámcová dohoda o partnerstve pre granty na činnosti
2012094026
15 900,00 € University of essex Ministerstvo financií SR
28.
Máj
2012
Dodatok ku Kolektívnej zmluve na rok 2012
1SprO 624/2012
0,00 € OzJ SR Krajský súd v Prešove
31.
Máj
2012
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
ÚVTOSaÚVV-2-38/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
22.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/B/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Jún
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 7 zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
880/2930/2012
5 976,48 € Milhosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR