Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
4.-CPP-001
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
7.
Január
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
6.-CPP-2015-003
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
10.-CPP-2015-007
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
Február
2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
1SprO/91/2015
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
9.
Február
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla ma služobné účely.
13.-CPP-014/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
9.
Február
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
2.-CPP-015-2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
28.
December
2013
Zmluva č.1/NP/369/2013 o podmienkach spolupráce pri Realizácií Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS26130230025
1/NP/369/2013
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola s MŠ
5.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600050
4600050
20 663,47 € Vyšná Šebastová Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Marec
2014
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie licencie ku QMS SQD poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie na vytvorenie a prevádzkovanie Národného systému kvality služieb cestovného ruchu
87/B700/2014
0,00 € ServiceQualität Deutschland (SQD) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01618
NR01618
1 500,00 € Liaharenský podnik Nitra, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Február
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 3842/14
3842/14
14 998,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
19.
Február
2014
Podniková kolektívna zmluva na rok 2014
spr. 162/14
0,00 € Základná oranizácia odborového zväzu zamestnancov justície Okresný súd Nové Zámky
24.
Február
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3861/14
0,00 € ROSALEX, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 56/2013 a u nájomcu pod č. 2013/36-3
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve evidovanej u prenajímateľa pod č. 56/2013 a u nájomcu pod č. 2013/36-3
0,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. v likvidácii Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
10/§ 50/PS/2014/ŠR
18 503,04 € MIBERAS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
20.
Máj
2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IU/2014/70068
2 400,00 € Education, s.r.o. IUVENTA
30.
Máj
2014
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
614
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
30.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
6.-CPP-055/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
1.
Júl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
39.-CPP-059/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
26.
Máj
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr.342-2015-a
0,00 € JUDr.Tibor Gál Okresný súd Brezno