Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
315/2014
1 375,00 € akad. mal. Rudolf Cigánik Slovenská pošta, a. s.
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01702
TT01702
1 500,00 € Roľnícke družstvo Bližina Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Máj
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší
11/§ 50/PS/2014/ŠR
4 568,64 € StuffNET, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01476
PR01476
1 497,60 € AT TATRY, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01099
ZA01099
1 200,00 € Roľnícke družstvo “Babia Hora“ Rabčice, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Júl
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ OPRÁVNENIA NA POUŽÍVANIE OZNAČENIA „ZNAČKA KVALITY SK“ (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení
264/2014-830/MPRV SR
0,00 € BILLA s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00814
TN00814
1 500,00 € Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Júl
2014
Dohoda č. 4/XXI/B/2014/§54 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
4/XXI/B/2014/§54/PE
5 710,68 € Jozef Fabo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
31.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00826
TN00826
1 200,00 € Poľnohospodárske družstvo Bolešov Pôdohospodárska platobná agentúra
2.
September
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
4020/14
0,00 € Ing. František Molnár Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR02584
PR02584
226 562,30 € AGRO-REAL, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
November
2014
DOHODA o požití súkromného vozidla na služobné účely
1.-CPP-40
0,00 € Kleisová Jarmila Ing. Centrum právnej pomoci
2.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE02548
KE02548
238 234,74 € INTEGRA s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
11.-CPP-2015-008
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
15.
December
2015
Licenčná zmluva
1505/2015
165,00 € Mgr. Marta Hauserová Slovenská pošta, a. s.
26.
Október
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 133/2.1 MP/2015
133/2.1 MP/2015
833 510,39 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
December
2015
Darovacia zmluva
1605/2015
0,00 € Monika Fašková Slovenská pošta, a. s.
30.
December
2015
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2015
1SprV/1669/2015
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
14.-CPP-016/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
12.
Marec
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
21.-CPP-024-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »