Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Apríl
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 300/18
100,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
4.
September
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1003/2018
1 000,00 € Ing. arch. Otto Kollmann Slovenská pošta, a. s.
31.
August
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1102/2018
40,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
5.
November
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1409/2018
13,60 € JUDr. Slávka Zborovjanová Krajský súd v Košiciach
24.
September
2018
Zmluva o nájme nebytového priestoru parkovacieho miesta P-G 01/2017
Zmluva o nájme nebytového priestoru parkovacieho miesta P-G 01/2017
0,00 € INA - International News Agency, spol. s r.o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
5.
December
2018
I/54 Moravské Lieskové - most 107, PD
3676/6431/2018
24 840,00 € Structing, s.r.o. Slovenská správa ciest a.s., Bratislava
22.
Január
2019
Kolektívna zmluva
1SprV/2/2019
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
27.
Február
2019
DOHODA O UKONČENÍ PODNÁJOMNEJ ZMLUVY
DOHODA O UKONČENÍ PODNÁJOMNEJ ZMLUVY
0,00 € Učiteľské noviny, o.z. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Január
2019
Dohoda o vykonaní práce
1SprO/30/2019
3,50 € Anna Kurtyová Okresný súd
14.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
104/2019
1 128,00 € Michaela Kubíková, rod. Beniačová Slovenská pošta, a. s.
24.
Máj
2019
Memorandum o výmene a spolupráci_Hudec Cultural Development Centre_Čína
76/2019
0,00 € Hudec Cultural Development Centre Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
24.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/717/2019
8,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach
7.
Máj
2019
Zmluva o základných obchodných a dodacích podmienkach č. 29042019
5
0,00 € UNIMAT Slovakia, spol. s r.o. Spojená škola, Dubnica nad Váhom
24.
Apríl
2019
DOHODA o použití vozidla na služobné účely
1Spr O/70/2019
0,00 € JUDr. Ján Šulaj Okresný súd Lučenec
26.
Apríl
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/76/2019
0,00 € JUDr. Stanislav Galovič Okresný súd Lučenec
18.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/102/19
0,00 € Mgr. Kristína Jašková Okresný súd Lučenec
21.
Marec
2012
Dodatok č. 1/2012 k dohode č. 22/§56/2011/II-2A o poksytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dodatok č.1/2012 k dohode 22/§56/2011/II-2A
0,00 € Adrián Selčík OK TAXI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí finančného daru
22/2012
Doplnená
3 000,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
30.
Máj
2012
Príkazná zmluva
GRZVJS-32-64/11-2012
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
25.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
3/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A/2012
2 400,00 € IVAKS s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky