Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2016
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
143/SVP/Jelšina/2016/IV.
4 465,08 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK , štátny podnik MH Invest, s.r.o.
5.
December
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
9/28/2016
0,00 € Ing. Miroslav Hlavsa Centrum právnej pomoci
12.
Jún
2017
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 11862/6353/2017
1964/6353/2017
2 540,04 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenská správa ciest, Bratislava
4.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1149/2017
36,96 € JUDr. Pavol Naď Krajský súd v Košiciach
2.
Február
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
29/2017
50,00 € akad. mal. Vladislav Rostoka Slovenská pošta, a. s.
16.
Január
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1/002/2017
0,00 € Mgr. Lívia Mošková Centrum právnej pomoci
2.
Február
2017
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
28/2017
100,00 € akad. mal. Marián Čapka Slovenská pošta, a. s.
24.
Január
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 105/17
32,64 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
6.
Február
2017
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov /garáž/
V/4996/2006 info
0,00 € Anna Adamečková Slovenská pošta, a. s.
3.
November
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1336/2017
14,12 € JUDr. Slávka Zborovjanová Krajský súd v Košiciach
10.
November
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 1039/17
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
10.
November
2017
Dohoda o náhrade škody
Spr. 911/17
30,00 € Alena Žigová Okresný súd Nové Zámky
16.
Február
2017
Kúpna zmluva
18/2016
879,00 € Róbert Slezák Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
28.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
17/43/054/20
Doplnená
2 745,48 € VICTORY TIP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
21.
Marec
2017
Dodatok č. l ku kolektívnej zmluve
256/17
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície v SR Okresný súd Nové Zámky
13.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/220/2018
36,84 € Mgr. Lucia Kallová Krajský súd v Košiciach
7.
Marec
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
48/2018
1 210,00 € doc. Igor Benca, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
3.
Apríl
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 300/18
100,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
4.
September
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1003/2018
1 000,00 € Ing. arch. Otto Kollmann Slovenská pošta, a. s.
31.
August
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1102/2018
40,00 € Mgr. Svetlana Lokšová Krajský súd v Košiciach