Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-001/2015/Stožok/SO 510-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-002/2015/Kriváň/SO 516-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-001/2015/Vígľaš/SO 511-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.
Apríl
2016
Dohoda č. 16/08/059/2 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
16/08/059/2 /TT
0,00 € Zdenko Polák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
1.
Júl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
38.-CPP-058/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
Apríl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
25-CPP-029/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
6.
Máj
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
29-CPP-036/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
22.
Máj
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
Spr. 630/15
0,00 € Mgr. Janka Kožuchová Okresný súd Revúca
26.
Máj
2015
Dodatok k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
026/§51/2015/TT
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29.
Máj
2015
Dohoda o použití cestného motorového vozdla na pracovnú cestu
Spr 517 -2015
0,00 € JUDr. Ján Šulgan Okresný súd Veľký Krtíš
3.
Jún
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
34.-CPP-042/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
5.
August
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
44.-066/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
August
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/07/059/2
Doplnená
7 749,36 € Mikádo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
21.
August
2015
Darovacia zmluva
936/2015
0,00 € Štefan Krajcer Slovenská pošta, a. s.
28.
August
2015
Dohoda č. 24/§ 51a/2015/SE
24/§ 51a/2015/SE
5 028,00 € RECO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
10.
September
2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1048/2015
1 045,00 € Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová Slovenská pošta, a. s.
26.
Júl
2017
Delimitačné protokoly - majetok na odovzdanie - 10012/6432/2017
2085/6432/2017
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
August
2017
Darovacia zmluva
991/2017
0,00 € Zuzana Chochlíková Slovenská pošta, a. s.
5.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1174/2017
38,98 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
14.
Október
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
50.-CPP-074-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »