Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2012
D o h o d a číslo: 4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A o úhrade oprávnených výdavkov za služby na VzPrTP dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
4/§ 46/ UoZ/2012/ NP III- 2/A/2012
4 500,00 € Dana Hrenáková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3191/12
27 923,94 € Árva Jozef Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2012
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3218/12
67 986,22 € Helena Kentošová Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
August
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/§50a/PS/ 2012
0,00 € UNITOOL plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
30.
August
2012
Dohoda o splátkach ÚVO a Mesto Gelnica
793-3000/2012
7 350,00 € Mesto Gelnica Úrad pre verejné obstarávanie
14.
Január
2011
Zmluva č. 14/2011 o poskytovaní parkovacích služieb
14/2011
2 920,00 € BPS PARK a.s. Divadlo Nová scéna
11.
Marec
2011
ZMLUVA O DIELO
ÚVVaÚVTOS 1-2/34-2011
1,70 € ÚVVaÚVTOS Košice Euro-trend plus s.r.o.
29.
September
2011
Záväzné zadanie Evidencie projektov s analýzou CBA OPD Vykonanie úprav ITMS pre potreby Evidencie projektov s analýzou CBA OPD
3505/2700/2011
730 625,00 € Siemens IT Solutions and Services s.r.o. a AXON PRO, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15.
November
2011
Poistenie zásielky počas zahraničnej prepravy
20/2011/SCD
44,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenské centrum dizajnu
21.
November
2011
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve MF SR a ZO OZ SLOVES
2011157023
0,00 € ZO OZ SLOVES pri MF SR Ministerstvo financií SR
2.
Január
2012
Zmluva o poskytovaní služieb
NSM-4-414-2011
0,00 € HM Doc, s.r.o. Nemocnica svätého Michala, a.s.
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
27/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Zborov
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
30/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Dobrá Niva
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
26/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Rakovčík
20.
Január
2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
6 /§51/2012
0,00 € Education, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Október
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
1157
0,00 € AGRO HN, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
8.
November
2012
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva-ZOO-INSIA
9 980,00 € INSIA INSURANCE MANAGEMENT s.r.o. Zoologická záhrada Bojnice
29.
November
2012
Zmluva o dielo
06-01/2012/Vert
9 910,00 € VERTICAL INDUSTRIAL a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13.
December
2012
zmluva o dielo
1176
120 780,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. TRANSPETROL, a. s.
13.
December
2012
zmluva o dielo
1177
72 600,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. TRANSPETROL, a. s.
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »