Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
27/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Zborov
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
30/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Dobrá Niva
18.
Január
2012
NÁJOMNÁ ZMLUVA
26/2012-PR
9,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Rakovčík
20.
Január
2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
6 /§51/2012
0,00 € Education, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Október
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
1157
0,00 € AGRO HN, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
8.
November
2012
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva-ZOO-INSIA
9 980,00 € INSIA INSURANCE MANAGEMENT s.r.o. Zoologická záhrada Bojnice
29.
November
2012
Zmluva o dielo
06-01/2012/Vert
9 910,00 € VERTICAL INDUSTRIAL a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
13.
December
2012
zmluva o dielo
1176
120 780,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. TRANSPETROL, a. s.
13.
December
2012
zmluva o dielo
1177
72 600,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. TRANSPETROL, a. s.
31.
Január
2013
Rámcová dohoda o právnom zastupovaní klienta
75/2012/1.9
Doplnená
0,00 € IURISTICO s. r. o. Ministerstvo životného prostredia SR
28.
Marec
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
331/2013
2 420,00 € Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
11.
Február
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
16.-CPP-018/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
25.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
0132/2015
15 500,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
8.-CPP-2015-005
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
13.
Január
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
9.-CPP-2015-006
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
12.
Marec
2015
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
3.-CPP-023/2015
0,00 € Koniar Pavel Mgr. Centrum právnej pomoci
16.
Marec
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na súkromné účely.
1.-CPP-028/2015
40,00 € Repčoková Danuša JUDr. Centrum právnej pomoci
10.
Apríl
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
26.-CPP-030/2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
9.
September
2013
Výpožičná zmluva č. 20/2013/R
CE 336/2013
0,00 € Walker Art Center Slovenská národná galéria
24.
September
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400121
0400121
Doplnená
13 821,21 € Dlhé Stráže Pôdohospodárska platobná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »