Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
November
2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
16/2015/§ 54 –ML-ŠnZ
Doplnená
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
11.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10
Doplnená
3 685 682,83 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Marec
2016
Dohoda o zrušení dohody o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 340 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Stožok/SO 511-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.
December
2015
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Ružomberok
24/2015/154638
0,69 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21.
September
2017
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 729/17
9,00 € Mgr. Viera Betáková Okresný súd Nové Zámky
17.
Január
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-353/2015/Batizovce/0152/SO522-00/Geodetika
0,00 € NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
1.
November
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1239/17
32,26 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
8.
November
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1293/17
33,42 € Okresný súd Prievidza Okresný súd Prievidza
22.
Máj
2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚPSVR Galanta
1/2017
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
14.
Júl
2017
37/ 2017 Zmluva č. 0009/2017/07 o poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na vzdialených serveroch MKweb
37/2017
0,00 € Mgr. Miloš Križan - MKweb Spojená škola internátna, Medzilaborce
16.
Jún
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr 572/17
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 65/16
0,00 € Mgr. Peter Straka Okresný súd Lučenec
10.
Január
2018
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 603/32-2017
5 961,60 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
24.
Január
2018
DOHODA č.: 18/03/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č.: 18/03/50J/5
4 716,00 € Obec Píla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/196/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/197/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
24.
Apríl
2019
DOHODA o použití vozidla na služobné účely
1SprO/73/2019
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
29.
Marec
2019
Dohoda č. 19/37/060/196 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č. 149/37/060/196
6 651,80 € Anetta Tinthofferová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
Spr 262/19
0,00 € ZO - OZ pracovníkov justície pri OS Levice Okresný súd Levice
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »