Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Apríl
2014
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam
3940/14
0,00 € TIS, v.o.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-270/2014/1.1
MK-270/2014/1.1
20 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysoká pri Morave Ministerstvo kultúry SR
10.
Jún
2016
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely - JUDr. Ľubomír Mičieta
5/16/2016
0,00 € JUDr. Ľubomír Mičieta Centrum právnej pomoci
14.
Jún
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/§51a/2016-ÚnTP
6 184,80 € Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
Január
2016
DOHODA číslo 4/§ 51/2016/NP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ aktivita č. 1
4/§ 51/2016/NP
0,00 € Marek Brezina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr 183/18
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
21.
Máj
2018
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr344/18
0,00 € JUDr. Daniela Šikutová Krajský súd v Nitre
27.
Február
2017
DODATOK č. k Dohode č. 30/§52a/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
DODATOK č.1 k Dohode č. 30/§52a/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016
0,00 € Materské centrum PAMPÚŠIK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Február
2017
Kúpna zmluva
17/2016
1 760,00 € Marcela Kordovaníková Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
8.
November
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1356/2018
1 375,00 € akad. mal. Karol Felix Slovenská pošta, a. s.
15.
November
2018
Dodatok k dohode č. 18/31/054/282 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.1
18/31/054/282 - Stiahnutá
0,00 € AGRO - MAX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12.
December
2018
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1SprV/1250/2018
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
1.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 954/18
0,00 € JUDr. Martina Balegová Krajský súd v Nitre
5.
Október
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
749/2018
0,00 € JUDr. Jaroslava Gederová Okresný súd Lučenec
29.
September
2017
Zmluva o dielo
Z201745038_Z
Zrušená
249 840,00 € RIÁMA-FIRST Kft. COMORRA SERVIS
15.
September
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 724/2018
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
26.
November
2015
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
16/2015/§ 54-PZ
2 810,54 € Tatiana Karabínošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27.
November
2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
16/2015/§ 54 –ML-ŠnZ
Doplnená
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
11.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10
Doplnená
3 685 682,83 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Marec
2016
Dohoda o zrušení dohody o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 340 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »