Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
August
2011
dohoda o splátkach
1530005806
750,84 € xy Krajský súd v Bratislave
2.
September
2011
dohoda o splátkach
7170109611
300,00 € xy Krajský súd v Bratislave
2.
September
2011
dohoda o splátkach
1240041911
105,50 € xy Krajský súd v Bratislave
2.
September
2011
dohoda o splátkach
4110090105
33,19 € xy Krajský súd v Bratislave
2.
September
2011
dohoda o splátkach
2510023111
92,94 € xy Krajský súd v Bratislave
6.
Jún
2012
Zmluva o dielo
Zmluva PNPP 23-2012
100,00 € Jakub Rizman Psychiatrická nemocnica, Pezinok
22.
Máj
2019
Príkazná zmluva č. PZ-4/2019
PZ-4/2019
150,00 € Alica Šimková Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied
22.
Máj
2019
Príkazná zmluva č. PZ-3/2019 ÚPV SAV
PZ-3/2019
200,00 € Peter Zelenák Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied
22.
Máj
2019
Príkazná zmluva č. PZ-1/2019 ÚPV SAV
PZ-1/2019
350,00 € Jozef Beňovský Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied
22.
Máj
2019
Príkazná zmluva č. PZ-2/2019 ÚPV SAV
PZ-2/2019
200,00 € Viliam Jablonický Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied
17.
August
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001043
Doplnená
2 023,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
5.
December
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000217
Doplnená
9 885,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA
28.
Jún
2012
Zmluva o úhrade výdavkov
MUETP
0,00 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Migračný úrad ministerstva vnútra SR
5.
December
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000212
8 750,00 € Tanečné divadlo Alternatív IUVENTA
22.
November
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-000993
Doplnená
34 200,00 € Divé maky, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
December
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/1/2017
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš RAO s.r.o.
21.
Október
2015
Zmluva o spolupráci
359/2015
35 260,00 € Heinrich-Boll-Stiftung Brandenburg e.V. Národné osvetové centrum
12.
September
2018
Zmluva o úvere
707/366/2018
189 850,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Prešov, Štúrova 3673/23, 25, 27, 29, v zastúpení SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Štátny fond rozvoja bývania
7.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
164/2012/2.2/OPVaV
Doplnená
1 993 806,94 € TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
3.
Október
2014
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
20140922-walther
150,00 € Dr. Philip Walther (Príkazník) Slovenská akadémia vied (Príkazca)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »