Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
August
2013
Kúpna zmluva
4640000/2013
51 300,00 € ARAVER a.s. TRANSPETROL, a. s.
27.
Január
2017
Zmluva na dodávku služieb
01112016
0,00 € Ing. Martin Rimbala Spojená škola Švabinského 7, Bratislava
10.
Október
2011
Kúpna zmluva č. 101104_006
Kúpna zmluva č. 101104_006
9 084,86 € ABEM Instrument AB Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
30.
Júl
2012
Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
4/§49a/2012 UPSVRLC
0,00 € LIBRA FUN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
3.
Október
2013
Darovacia zmluva
1834/2013/801
0,00 € Základná škola, Šurianky Štátny pedagogický ústav
30.
Október
2017
17/12/052/161
17/12/052/161
1 612,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
31.
December
2014
Zmluva o vykonaní pomocných prác
N ZVJS-6-81/11-2014
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Jaroslav Prekop Autoškola
11.
December
2014
D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 46/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkachposkytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
č. 46/§52a/2014
0,00 € Materské centrum BAMBI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Máj
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0480/2018
4 146 492,53 € Výskumná agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
169/§51/2012
0,00 € Mesto Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci č.148/2015
148/2015
0,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Apríl
2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1/ DZ221101200580101
DZ221101200580101
0,00 € Mesto Sobrance Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Február
2017
Zmluva podľa zákona č. 116/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme nebytových priestorov a poskytnutých službách
9/EU/US/2017
1 560,00 € Závodisko, š. p. Andrea Kirková
14.
November
2016
Zmluva o dielo - vystúpenie country skupiny ARION
Zmluva PNPP 95-2016
150,00 € Vladimír Ulrich Psychiatrická nemocnica, Pezinok
28.
Január
2011
dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Spr. 7136/10-Sp
Spr. 7040/2011-Sp
99 298,00 € Krajský súd v Bratislave ZO - odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde v Bratislave
20.
Máj
2011
Zmluva o výpožičke
PPZ ZM_PPZ-OKH-01-122-2011_2012
2 000,00 € Kibuc s.r.o., Ing. B. Zobolová SE MV SR
21.
Júl
2014
Zmluva o dielo
Zmluva PNPP 23 - 2014
100,00 € Jakub Rizman Psychiatrická nemocnica, Pezinok
25.
November
2015
Dohoda na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
76/§52a/2015
476,40 € 76/§52a/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
Október
2015
D O H O D A č. 17/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
17/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 133,51 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
26.
November
2013
Kúpna zmluva
2013-0283-1165420
129,71 € 35829141 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »