Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Február
2015
Zmluva o dodaní služieb č. Z/306/15/20/05
1449/2015/LSR
0,00 € Anna Rejdovianová Lesy SR š.p., OZ Revúca
28.
Marec
2012
Zmluva č.12/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
12/2012/ŠVPS/RPD 122012
0,00 € MVDr. Ondriášová Gabriela Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
7.
September
2017
Zmluva o poskytnutí služby 16/SLX/2017/SHM RP Ba
16/SLX/2017/SHM RP Ba
2 075,00 € DOMALL s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
27.
Apríl
2012
Kúpna zmluva č. ŽU-HAJ/01/2012
Kúpna zmluva č. ŽU-HAJ/01/2012
3 408,00 € HAJ SK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl číslo zmluvy : 394 / 2006
Dodatok č. 3 k zmluve č. 394/2006
0,00 € Gymnázium-Gimnázium Ústav informácií a prognóz školstva
11.
Marec
2014
Zmluva o poskytovaní služieb
IU/2014/70023
22 752,00 € Havran - 3 s. r. o. IUVENTA
18.
Október
2016
Kúpna zmluva
54/2016
20,00 € Mgr. Alexander Lačný Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
14.
August
2013
Kúpna zmluva
4640000/2013
51 300,00 € ARAVER a.s. TRANSPETROL, a. s.
27.
Január
2017
Zmluva na dodávku služieb
01112016
0,00 € Ing. Martin Rimbala Spojená škola Švabinského 7, Bratislava
10.
Október
2011
Kúpna zmluva č. 101104_006
Kúpna zmluva č. 101104_006
9 084,86 € ABEM Instrument AB Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
30.
Júl
2012
Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
4/§49a/2012 UPSVRLC
0,00 € LIBRA FUN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
3.
Október
2013
Darovacia zmluva
1834/2013/801
0,00 € Základná škola, Šurianky Štátny pedagogický ústav
30.
Október
2017
17/12/052/161
17/12/052/161
1 612,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
31.
December
2014
Zmluva o vykonaní pomocných prác
N ZVJS-6-81/11-2014
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Jaroslav Prekop Autoškola
11.
December
2014
D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 46/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkachposkytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
č. 46/§52a/2014
0,00 € Materské centrum BAMBI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Máj
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0480/2018
4 146 492,53 € Výskumná agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
169/§51/2012
0,00 € Mesto Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci č.148/2015
148/2015
0,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
11.
Apríl
2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1/ DZ221101200580101
DZ221101200580101
0,00 € Mesto Sobrance Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Február
2017
Zmluva podľa zákona č. 116/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme nebytových priestorov a poskytnutých službách
9/EU/US/2017
1 560,00 € Závodisko, š. p. Andrea Kirková
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »