Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Apríl
2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1/ DZ221101200580101
DZ221101200580101
0,00 € Mesto Sobrance Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Február
2017
Zmluva podľa zákona č. 116/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme nebytových priestorov a poskytnutých službách
9/EU/US/2017
1 560,00 € Závodisko, š. p. Andrea Kirková
14.
November
2016
Zmluva o dielo - vystúpenie country skupiny ARION
Zmluva PNPP 95-2016
150,00 € Vladimír Ulrich Psychiatrická nemocnica, Pezinok
28.
Január
2011
dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Spr. 7136/10-Sp
Spr. 7040/2011-Sp
99 298,00 € Krajský súd v Bratislave ZO - odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde v Bratislave
20.
Máj
2011
Zmluva o výpožičke
PPZ ZM_PPZ-OKH-01-122-2011_2012
2 000,00 € Kibuc s.r.o., Ing. B. Zobolová SE MV SR
21.
Júl
2014
Zmluva o dielo
Zmluva PNPP 23 - 2014
100,00 € Jakub Rizman Psychiatrická nemocnica, Pezinok
25.
November
2015
Dohoda na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a
76/§52a/2015
476,40 € 76/§52a/2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27.
August
2019
Zmluva o dielo
ÚVTOS 153/32-2019
12 398,00 € Ekokanál s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
3.
December
2019
KÚPNA ZMLUVA č. 1/18/IV/2019 - Verejná dražba dreva
5919-2019-LSR
1 530,00 € Pozyskiwanie i obróbka drewna s.c. Kasperscy Andrzej i Mariusz LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
28.
Október
2015
D O H O D A č. 17/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
17/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 133,51 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
26.
November
2013
Kúpna zmluva
2013-0283-1165420
129,71 € 35829141 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.
12.
September
2016
dohoda o zvýšení kvalifikácie
120/2016
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Mgr. Miroslava Bednáriková
19.
November
2013
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 631 Občianskeho zákonníka
299/2013
400,00 € Ing. Tomáš Redlinger Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
17.
December
2013
Zmluva o dielo
316/2013
900,00 € Ing. Tomáš Redlinger Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
17.
December
2013
Zmluva o dielo
317/2013
700,00 € Ing. Tomáš Redlinger Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Február
2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - byt 08 BBKR
BBKR 08B/32-2010
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová anonymizované
14.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
UVN-14-66/2015-066
25 184,21 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-LIPPEK, k.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
25.
Júl
2012
Kúpno-predajná zmluva
122/2012/LMU
330,00 € S pod Šibeničnej hory - Aleš Suchý Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
27.
Marec
2017
Zmluva o usporiadaní divadelných predstavení
075/VŠMU/2017
400,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Vysoká škola múzických umení
22.
Jún
2018
Repkové semeno
70797
325 000,00 € ADM Rothensee GmbH &Co.KG Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »