Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2016
Kúpna zmluva
54/2016
20,00 € Mgr. Alexander Lačný Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
14.
August
2013
Kúpna zmluva
4640000/2013
51 300,00 € ARAVER a.s. TRANSPETROL, a. s.
27.
Január
2017
Zmluva na dodávku služieb
01112016
0,00 € Ing. Martin Rimbala Spojená škola Švabinského 7, Bratislava
10.
Október
2011
Kúpna zmluva č. 101104_006
Kúpna zmluva č. 101104_006
9 084,86 € ABEM Instrument AB Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
30.
Júl
2012
Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
4/§49a/2012 UPSVRLC
0,00 € LIBRA FUN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
3.
Október
2013
Darovacia zmluva
1834/2013/801
0,00 € Základná škola, Šurianky Štátny pedagogický ústav
30.
Október
2017
17/12/052/161
17/12/052/161
1 612,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Mesto Prievidza
16.
Marec
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2
20/12/060/195
10 788,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza PE-ES, n.o.
31.
December
2014
Zmluva o vykonaní pomocných prác
N ZVJS-6-81/11-2014
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín Jaroslav Prekop Autoškola
11.
December
2014
D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 46/§52a/2014 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkachposkytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
č. 46/§52a/2014
0,00 € Materské centrum BAMBI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28.
Október
2019
Dodatok č. 22 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
D15/2019
1 330,56 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Národná transfúzna služba SR
24.
Máj
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0480/2018
4 146 492,53 € Výskumná agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
December
2019
Zmluva o stravovaní odsúdených mimo priestorov Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
ÚVV a ÚVTOS-139/32-2019
0,00 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
12.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
169/§51/2012
0,00 € Mesto Snina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Humenné
13.
Apríl
2015
Zmluva o spolupráci č.148/2015
148/2015
0,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Ústredie ľudovej umeleckej výroby
28.
Február
2020
Dohoda č. 20/37/054/116 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z.
20/37/054/116
10 727,16 € Ján Piatnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11.
Apríl
2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1/ DZ221101200580101
DZ221101200580101
0,00 € Mesto Sobrance Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Február
2017
Zmluva podľa zákona č. 116/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o nájme nebytových priestorov a poskytnutých službách
9/EU/US/2017
1 560,00 € Závodisko, š. p. Andrea Kirková
14.
November
2016
Zmluva o dielo - vystúpenie country skupiny ARION
Zmluva PNPP 95-2016
150,00 € Vladimír Ulrich Psychiatrická nemocnica, Pezinok
4.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1733
0,00 € Dušan Strharský GET PROHOCKEY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »