Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
August
2017
Agreement on cooperation with the expert being a person cooperating in evaluation of the biocidal active substance
272/2017-2060-3052
Doplnená
16 154,84 € Bert van der Geest Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Jún
2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
2013_MRK_PO_PO_172
Doplnená
3 361,20 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov
6.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23202/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23202/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slobody 521, Lúčky
20.
Máj
2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z-21-16
100,00 € Jon Slack c/o European Literature Festival Literárne informačné centrum
15.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/2013
408/0300/2013
Doplnená
6 980,00 € Troyanys Ltd. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
26.
September
2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
27.
Apríl
2016
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Oborín
12.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000817/2019/UBYT/0012949910
Z/2019/845/VII/VMĽŠ/UO
105,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Ilona Lozova
4.
August
2015
DOHODA č. 02/2015/21 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4942/2015/LSR
15 000,00 € Obec Betliar LESY Slovenskej republiky, š. p.
8.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/15/VII/VID/HEÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava - Vysokoškolský internát Družba ubytovaní
28.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti v systéme Primárnych dílerov štátnych dlhových cenných papierov Slovenskej republiky
292/1
0,00 € NATIXIS S.A. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
19.
September
2012
zmluva o poskytnutí prostiedkov
apvv-0200-11
24 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
23.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-16-0253
Z-UKPRIF-2017-201
249 884,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
11.
Jún
2015
Kúpno-predajná zmluva
06/2015
0,00 € Reedukačné centrum, Čerenčany Ľubica Vaculčiaková
17.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
1017/2015
22 906,80 € M.D.N s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
August
2016
Dohoda o školskom stravovaní
877
190,00 € Základná škola Detský domov Svidník
26.
Október
2015
Kúpna zmluva
1100053623/2015/5400/007
2 837,00 € Elektro plus, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Január
2014
Predaj surového dreva vzniknutého v rámci zabezpečovacích prác zameraných na výrub a odstránenie zátarás na Močiarnom potoku rkm 0,000 - 4,500 v k.ú. Nižný Žipov, Čeľovce, Plechotice
65/2014-KE
1 624,85 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik GLOBAL SPEED, s.r.o.,
25.
Apríl
2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
091/VŠMU/2017
2 000,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
4.
Január
2019
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2019/260
1 251,60 € Květoslava Januríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »