Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/2013
408/0300/2013
Doplnená
6 980,00 € Troyanys Ltd. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
26.
September
2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
27.
Apríl
2016
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Oborín
12.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000817/2019/UBYT/0012949910
Z/2019/845/VII/VMĽŠ/UO
105,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Ilona Lozova
4.
August
2015
DOHODA č. 02/2015/21 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4942/2015/LSR
15 000,00 € Obec Betliar LESY Slovenskej republiky, š. p.
8.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/15/VII/VID/HEÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava - Vysokoškolský internát Družba ubytovaní
28.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti v systéme Primárnych dílerov štátnych dlhových cenných papierov Slovenskej republiky
292/1
0,00 € NATIXIS S.A. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
19.
September
2012
zmluva o poskytnutí prostiedkov
apvv-0200-11
24 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
23.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-16-0253
Z-UKPRIF-2017-201
249 884,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
11.
Jún
2015
Kúpno-predajná zmluva
06/2015
0,00 € Reedukačné centrum, Čerenčany Ľubica Vaculčiaková
17.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
1017/2015
22 906,80 € M.D.N s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
August
2016
Dohoda o školskom stravovaní
877
190,00 € Základná škola Detský domov Svidník
26.
Október
2015
Kúpna zmluva
1100053623/2015/5400/007
2 837,00 € Elektro plus, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
28.
Január
2014
Predaj surového dreva vzniknutého v rámci zabezpečovacích prác zameraných na výrub a odstránenie zátarás na Močiarnom potoku rkm 0,000 - 4,500 v k.ú. Nižný Žipov, Čeľovce, Plechotice
65/2014-KE
1 624,85 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik GLOBAL SPEED, s.r.o.,
25.
Apríl
2017
Z M L U V A o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
091/VŠMU/2017
2 000,00 € Audiovizuálny fond Vysoká škola múzických umení
4.
Január
2019
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2019/260
1 251,60 € Květoslava Januríková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
26.
September
2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9010/0008/17
9010/0008/17
30 960,00 € BDO BUSINESS ADVISORY SRL Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
Máj
2016
Zmluva o umeleckom hosťovaní divadelného súboru BIALOSTOCKI TEATR LALEK
9-603/16
300,00 € Bialostocki Teatr Lalek Štátne divadlo Košice
19.
December
2016
R/1-11/2017/25/09
8518-2016-LSR
Doplnená
0,00 € DAVIDO s.r.o. OZ Vranov
18.
September
2012
Mandátna zmluva
UPJŠ - 455/2012
3 000,00 € Universidad de Jaén Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »