Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Júl
2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM21000304
280,00 € Ivan Predmerský Rozhlas a televizia Slovenska
4.
Júl
2011
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM21000184
280,00 € Ivan Predmerský Rozhlas a televizia Slovenska
4.
Máj
2016
D O H O D A o skončení dohody č. 41 /2016/§ 54 - ŠnZ
41/2016/§54-ŠnZ
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Šimonovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
August
2017
Dohoda č. 38/§51a/2017/NP o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a
Dohoda č. 38/§51a/2017/NP
0,00 € Dohoda č. 38/§51a/2017/NP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24.
August
2017
Agreement on cooperation with the expert being a person cooperating in evaluation of the biocidal active substance
272/2017-2060-3052
Doplnená
16 154,84 € Bert van der Geest Ministerstvo hospodárstva SR
14.
Jún
2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
2013_MRK_PO_PO_172
Doplnená
3 361,20 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov
6.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23202/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23202/26120130025
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slobody 521, Lúčky
20.
Máj
2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z-21-16
100,00 € Jon Slack c/o European Literature Festival Literárne informačné centrum
15.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/2013
408/0300/2013
Doplnená
6 980,00 € Troyanys Ltd. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
26.
September
2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
27.
Apríl
2016
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Dohoda č. 66/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Oborín
12.
Apríl
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000817/2019/UBYT/0012949910
Z/2019/845/VII/VMĽŠ/UO
105,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Ilona Lozova
4.
August
2015
DOHODA č. 02/2015/21 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR, š.p.
CRZč.4942/2015/LSR
15 000,00 € Obec Betliar LESY Slovenskej republiky, š. p.
8.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní
Z/2019/15/VII/VID/HEÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislava - Vysokoškolský internát Družba ubytovaní
28.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti v systéme Primárnych dílerov štátnych dlhových cenných papierov Slovenskej republiky
292/1
0,00 € NATIXIS S.A. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
19.
September
2012
zmluva o poskytnutí prostiedkov
apvv-0200-11
24 730,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied
23.
Október
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-16-0253
Z-UKPRIF-2017-201
249 884,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave
11.
Jún
2015
Kúpno-predajná zmluva
06/2015
0,00 € Reedukačné centrum, Čerenčany Ľubica Vaculčiaková
17.
December
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
1017/2015
22 906,80 € M.D.N s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26.
August
2016
Dohoda o školskom stravovaní
877
190,00 € Základná škola Detský domov Svidník
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »