Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2013
Dodatok č. 11 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-5961/2013
-207,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
27.
Apríl
2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 511003477
ZM1000448_1
-175,26 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
December
2012
Dodatok č. 11 k zmluve č. 1028/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0937/2012
-162,55 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Jún
2017
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0422/2017
-153,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16.
Október
2014
Dodatok č. 34 k Dohode o zriadení výučbových základní na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 474/2014
-111,00 € Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
Október
2014
Dodatok č. 28 ku zmluve o zriadení výučbových základní a o spolupráci vo vedeckovýskumnej činnosti medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 482/2014
-94,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Marec
2013
3ČZoD 10103/2012 - dodatok 1
3ČZoD - 10103/2012 - dodatok 1
-88,65 € KUMAT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8.
Júl
2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000146_1
-77,52 € Rozhlas a televízia Slovenska Georgína Kossárová
22.
December
2015
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy na technické zariadenie
ZM1000150_1
-62,56 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Zsigárdi
24.
November
2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
ZML-2015-2/3743-896:191006
-57,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19.
November
2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0827/2015
-57,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Október
2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o praktickej výučbe - zúčtovanie
UPJŠ - 409/2013
-56,00 € Letecká vojenská nemocnica, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31.
Máj
2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.8.2010
ZM1000114_4
-49,79 € Rozhlas a televízia Slovenska Gerold Knobloch
16.
Október
2014
Dodatok č. 31 k Dohode o zriadení výučbových základní (Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktickej výučby študentov zdravotníckych študijných odborov) na letný semester AR 2013/2014 -zúčtovanie
UPJŠ - 475/2014
-37,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach, n.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.
November
2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0870/2015
-24,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Február
2013
Dodatok č. 9 k zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia - zúčtovanie
LF-334/2013
-22,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
28.
August
2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
ZM1000164_1
-13,87 € Rozhlas a televízia Slovenska Ladislav Polák
12.
November
2015
Dohoda o skončení platnosti Nájomnej zmluvy
ZM1000169_1
-7,32 € Rozhlas a televízia Slovenska Helena Miškufová
1.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
LF-6736/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
20.
Október
2014
Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia na letný semester AR 2013/2014 - zúčtovanie
UPJŠ - 476/2014
-7,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach