Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
Zmluva o zriadení záložného práva
1046/09/30-Z1
Doplnená
0,00 € PR Krajné, s. r. o. Recyklačný fond
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve (servisná zmluva) č. Z/BTS/TÚt/144/145/2007
Z/BTS/TÚt/144/145/2007
0,00 € Viliam Oravec ADEPT Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/250
0,00 € Akad.soch. Anna Kišáková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Zmluva č. PZ00171098_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ev. č.: MK-30/2012/M
MK-30/2012/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo kultúry SR
5.
Marec
2012
DOHODA číslo: 03/§53/2012/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
03/§53/2012/ŠR/KE
0,00 € SOLLANDIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/251
0,00 € Mgr.art. Elena Bielčiková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z.
5/§52/2012/NP V-2
0,00 € Obec Moča ÚPSVaR Komárno
5.
Marec
2012
DOHODA číslo: 05/§53/2012/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
05/§53/2012/ŠR/KE
0,00 € PaedDr. Monika Hudáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2012
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK
Z2012016
0,00 € Ing. Tomáš Štark Slovenská konsolidačná, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/252
0,00 € Mgr.art. Ján Mikulčík Slovenské národné múzeum
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
24/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Alpha medical, a.s.,
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0146-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Emília Fusková, rod. Šmáriková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
29/§51/2012/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní stravovania
1046/2012
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Svetlo n.o.
6.
Marec
2012
Dodatok ku kúpnej zmluve č.857/2012 na dodanie tovaru
D857/2012
0,00 € Inmedia spol. s r.o. Psychiatrická liečebňa, Sučany
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0139-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Vincent Marčiš Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0077-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Mária Dikošová, rod. Bartáková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci
367/2012-KE
0,00 € GLOBAL SPEED s.r.o. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0147-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Mária Dikošová, rod. Bartáková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dodatok č.1 k 37/2011/ŽT/IK
Dodatok č.1 k 37/2011/ŽT/IK
Doplnená
0,00 € Softrade s.r.o. Železnice Slovenskej republiky