Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č.5/V/2012
4/2012/ŠVPS/RZA5/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
5.
Marec
2012
Kúpna zmluva
ZKZ-01-2012
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
5.
Marec
2012
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-0902/0367/73
KaHR-111SP-0902/0367/73/D4
0,00 € NACEVA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ladislav Štrbka
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8094/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/244
0,00 € Mgr. art. Ľubica Sitáková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dohoda o zrušení záväzku
DM-16/2010-KaHR
0,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8015/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/246
0,00 € Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/ODBO/134/47/2009
Z/BTS/ODBO/134/47/2009
0,00 € Perútka, s. r. o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5.
Marec
2012
Zmluva o zriadení záložného práva
1046/09/30-Z1
Doplnená
0,00 € PR Krajné, s. r. o. Recyklačný fond
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve (servisná zmluva) č. Z/BTS/TÚt/144/145/2007
Z/BTS/TÚt/144/145/2007
0,00 € Viliam Oravec ADEPT Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/250
0,00 € Akad.soch. Anna Kišáková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Zmluva č. PZ00171098_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ev. č.: MK-30/2012/M
MK-30/2012/M
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo kultúry SR
5.
Marec
2012
DOHODA číslo: 03/§53/2012/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
03/§53/2012/ŠR/KE
0,00 € SOLLANDIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/251
0,00 € Mgr.art. Elena Bielčiková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z.
5/§52/2012/NP V-2
0,00 € Obec Moča ÚPSVaR Komárno
5.
Marec
2012
DOHODA číslo: 05/§53/2012/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
05/§53/2012/ŠR/KE
0,00 € PaedDr. Monika Hudáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2012
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK
Z2012016
0,00 € Ing. Tomáš Štark Slovenská konsolidačná, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/252
0,00 € Mgr.art. Ján Mikulčík Slovenské národné múzeum