Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0037-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Emília Timárová, rod. Porubcová Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru
SPSC_ZM_SPC-OZ-ZS-343-2011_2012
Doplnená
0,00 € MEDOST s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
0115-II-501-ZBKZ/2011
0,00 € Elena Kamenická, rod. Boteková Železnice Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Dohoda o zaplatení úhrady za užívanie pozemku č. 02/2012/OEaO
OBU-RS_ZM_02-2012-OEaO_2012
0,00 € Milan Nagy a Erika Nagyová Obvodný úrad Rimavská Sobota
6.
Marec
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
1882/2012/LSR
0,00 € Tomek Peter Lesy SR, š.p., OZ Čadca
6.
Marec
2012
Zmluva o spoločnom užívaní zariadení civilnej ochrany
383/2012-PN
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Mesto Ružomberok
6.
Marec
2012
Dedicska zmluva - fotografie p. Šmotlák do publikácie
262/2011
0,00 € Oľga Šmotláková Divadelný ústav
6.
Marec
2012
Dohoda o skončení NZ č. 867811019-1-2011
Dohoda o skončení NZ č. 867811019-1-2011
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Haber Marek
6.
Marec
2012
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.10.2011
792/2011-240/MPRV SR/D
0,00 € FAGUS, spol. s r.o. MPRV SR
6.
Marec
2012
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
377/2012-PR
0,00 € Král Ján, Ing. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
5.
Marec
2012
Zmluva o ubytovaní
330/2012-BA
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Nagy Róbert
22.
Marec
2012
Objednávka služby ,,WEBHOSTING"
01/2012
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kancelária Súdnej rady SR
5.
Marec
2012
Zmluva o dodaní služieb č. 4/2012/16/210
1863/2012/LSR
0,00 € Ing. Igor Beliansky - Lesnícke služby LESY SR š.p., OZ Žarnovica
5.
Marec
2012
Kolektívna zmluva na rok 2012 pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č.553/2003 Z.z.
kzvs2012
0,00 € ZO-SLOVES pri ObÚ Žiar nad Hronom Obvodný úrad Žiar nad Hronom
5.
Marec
2012
D O D A T O K č. 13 k zmluve č.225/OMR - 2001 o ochraňovaní zásob Programu - 222
D O D A T O K č. 13 k zmluve č.225/OMR - 2001 o ochraňovaní zásob Programu - 222
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5.
Marec
2012
DOHODA číslo 38/§51/2012
2012_0204
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Trenčín
5.
Marec
2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 97/2012
0,00 € Ing. Silvia Ručinská, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5.
Marec
2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 99/2012
0,00 € Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
27/2012 SKPD
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne Obecný úrad
5.
Marec
2012
Poskytnutie hromadných údajov z KN
35/2012 SKPD
0,00 € Katastrálny úrad v Trenčíne Obecný úrad Čereňany