Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2011
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0119/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1001/2011
-7 252,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
December
2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0941/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
0917/2013
-6 960,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0212/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0414/2014
-6 875,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
November
2013
Pokyn na zmenu č. 1 k ZM/2013/0052
PZ/2013/0052/0001
-6 507,82 € EUROVIA SK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
December
2014
Zníženie výšky finančného príspevku
1009/D170/2014
-6 240,00 € Spišská RRA Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14.
Jún
2018
Dodatok č. 2 Výpoveď k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ZM1003469_2
-6 172,20 € Rozhlas a televízia Slovenska FIXA s.r.o.
26.
Jún
2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0425/2015
-6 125,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0206/2017
-5 978,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
September
2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0664/2015
-5 976,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0269/2015
-5 759,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
August
2016
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1070/2015 zo dňa 29.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0597/2016
-5 110,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
Február
2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1034/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0035/2012
-4 786,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
August
2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0174/2018
0758/2018
-4 784,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
August
2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác
H112/02a_12
-4 782,84 € Blitz Blank Facility Services s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27.
December
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
1023/2011
-4 336,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Január
2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
111/2011/TnUAD
-4 336,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Október
2013
Dodatok č. 27 k Dohode o zriadení výučbových základní pre letný semester akademického roka 2012/2013 - zúčtovanie
UPJŠ - 416/2013
-4 298,00 € Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Júl
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena
815 691 002-1-2018-DUZVB
-4 128,00 € Železnice Slovenskej republiky TSN Steel, s.r.o.
5.
Apríl
2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0207/2017
-4 115,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2.
Jún
2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0205/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0422/2014
-4 031,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »