Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Október
2011
Dodatok č. DZ221401201430101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012014301
DZ221401201430101
561 837,27 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31.
Január
2013
Dodatok č. 1/DZ221101202520101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012025201
DZ221101202520101
526 395,24 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10.
December
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2018-002432
222 841,01 € Obec Hrhov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
18.
Apríl
2012
Zmluva o poskytnutí NFP
014/2012/3.1/OPV
Doplnená
219 429,46 € Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
1.
August
2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0101-PRB-2019
218 680,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012018401
Z2212012018401
Doplnená
202 363,79 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18.
Apríl
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213022001501
Z2213022001501
Doplnená
182 900,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012082201
Z2211012082201
Doplnená
168 578,08 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
Jún
2017
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0032-PRB/2017
143 650,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/124/2017
0819/2017
116 820,00 € Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/124/2017
0819/2017-D1
116 820,00 € Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
August
2011
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0226-PRB-2011
113 720,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19.
Jún
2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0046-PRB-2019
98 290,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31.
Máj
2011
Zmluva o poskytnutí NFP 009/2011-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130428
009/2011-IZ-4.0/V
Doplnená
84 202,76 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1.
Júl
2014
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0029-PRB-2014
80 540,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1.
Júl
2014
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0030-PRB-2014
80 540,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28.
Jún
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
2/LE/§50j/NS 2013
76 120,80 € Obec Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3.
September
2019
Záložná zmluva č. 700/66/2019
700/66/2019/ZZ
71 071,00 € Obec Spišský Hrhov Štátny fond rozvoja bývania
16.
Október
2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 21/2015/§ 54 -ŠnZ
Doplnená
64 631,16 € Obec Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
26.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1
D O H O D A č. 19/36/054/13
63 273,60 € Obec Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »