Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
3572/2015-M_ORF
249 504,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
6383/2017-M_ORF
Doplnená
117 024,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
4427/2016-M_ORF
117 024,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020
1880/2020-M_ODFSS
Doplnená
106 524,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019
1072/2019-M_ODFSS
Doplnená
98 880,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
664/2018-M_ORF
Doplnená
80 260,80 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Júl
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 209/2015 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5233/2015
1 900,00 € SEDMOKRÁSKA n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK030119
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
26.
August
2014
Zmluva o spolupráci
180/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Sedmokráska n.o. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
17.
Apríl
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK013912 Dodatok č. 3
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13.
Marec
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK030119 Dodatok č. 2
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK013912
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6.
November
2014
DODATOK č. DOD/01-2014//180/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITMS 27120130555
DOD/01-2014//180/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Sedmokráska, n.o. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
16.
August
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK030119 Dodatok č. 1
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
November
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK013912 Dodatok č. 2
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
December
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK013912 Dodatok č. 1
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK013912 Dodatok č. 4
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
10.
Júl
2020
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61FLEK030119 Dodatok č. 3
0,00 € OCCELUS,S.R.O.:LEKÁREŇ SEDMOKRÁSKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Jún
2015
DODATOK č. DOD/02-2015//180/2014-IZ-4.0/V
DOD/02-2015//180/2014-IZ-4.0/V
0,00 € Sedmokráska, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky