Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Júl
2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031Q926
Z312031Q926
49 920 663,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
11.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2012169164
49 699 975,11 € Úrad vlády SR DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27.
November
2013
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013192164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
Máj
2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013081164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Január
2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
49 696 540,66 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MK-37/2012-M)
8/2012/SaP
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-37/2012-M
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Október
2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014247164
49 561 951,73 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
November
2014
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014331164
49 558 534,13 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
3.
Júl
2015
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015199164
49 539 019,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
September
2015
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015291164
49 538 875,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
3.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D574
Doplnená
49 534 418,04 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
August
2015
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015260164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Október
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013
Doplnená
49 169 315,14 € Sekcia informatiky, bezpečnosti a telekomunikácií MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
November
2015
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015374164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_D02_DZ211101200420102_2015.pdf
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
Apríl
2015
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015115164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
November
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2013171164
49 169 315,14 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky