Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2018
Zmluva o financovaní
ZM/2018/0403
50 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31.
Október
2018
EXIMBANKA LOAN FOR SMES AND MID-CAPS, Finance Contract
Úverová zmluva medzi EXIMBANKOU SR a EIB
50 000 000,00 € The European Investment Bank EXIMBANKA SR, Bratislava
29.
Október
2012
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
November
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004001
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
December
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312031A064
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031R081
Z312031R081
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
Júl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021J355
49 981 644,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Júl
2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu DPB, obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave
956/B300/2013
49 944 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031Q926
Z312031Q926
49 920 663,80 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020 (TUKE - 5/2020-DOT)
Doplnená
49 857 280,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
21.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020
49 857 280,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
September
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2012169164
49 699 975,11 € Úrad vlády SR DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
27.
November
2013
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013192164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
Máj
2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2013081164
49 699 975,11 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Január
2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z2711013002901 zo dňa 07.11.2012
49 696 540,66 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MK-37/2012-M)
8/2012/SaP
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-37/2012-M
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Október
2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014247164
49 561 951,73 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
November
2014
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2014331164
49 558 534,13 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky