Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Apríl
2015
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015115164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
November
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2013171164
49 169 315,14 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Zmluva o úvere
829/CC/17
Doplnená
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
30.
Máj
2018
Dodatok č. 829/CC/17-D2 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D2
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
6.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013028164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
5.
Február
2014
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
Z211101200310101
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
4.
Február
2014
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
2014026164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
Jún
2016
RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKE POTRAVINOVÝCH BALÍČKOV č.392/OPERDFaFEAD/2016
392/OPERDFaFEAD/2016
48 767 616,00 € ITALMARKET SLOVAKIA, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Obnova vozového parku električiek v Košiciach.
204/B300/2014
48 686 400,00 € Dopravný podnik mesta Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
December
2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015419164
48 581 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
November
2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2013193164
48 325 887,95 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
10.
December
2012
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2013 z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi uzatvorená v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom
Z30000170
48 249 830,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
11.
Jún
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , č. zmluvy Z311071M898
2018/073
48 184 180,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
26.
Február
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071M898
2018/021
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
20.
November
2013
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
0809/2013
47 976 000,00 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky"
341/AE00/2019
47 437 408,18 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16.
Január
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č.829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
25.
November
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D9 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D9
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
24.
September
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D8 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D8
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.