Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2015191164
46 414 971,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky,
16.
Júl
2015
Dodatok č. 8 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8.marca 2010
SITB_D08_DZ211101200130109_2015
46 414 971,00 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
26.
Október
2015
DODATOK č. 9 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2015327164
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
November
2015
DODATOK č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2015372164
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
28.
Október
2015
Dodatok č. 9 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8. marca 2010
SITB_D09_DZ211101200130110_2015
46 412 872,87 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
2.
December
2015
Dodatok č. 10 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. Z2111012001301 zo dňa 8.marca 2010
SITB_D10_DZ211101200130111_2015
46 412 872,87 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
16.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR pre ŽSR na projekty modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej cesty
121/AD00/2018
46 220 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
December
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR
121/AD00/2018
Doplnená
46 220 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
14.
August
2015
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2015243164
45 997 658,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
20.
Máj
2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2015143164
45 996 706,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad vlády Slovenskej republiky
23.
Október
2013
Zmluva o partnerstve
0755/2013
45 996 706,00 € Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0807/2013
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
Február
2014
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2014042164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
10.
Jún
2014
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18. novembra 2013
2014160164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19.
September
2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0602/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19.
September
2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004601
0437/2014
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky; Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13.
Máj
2015
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra.2013
0328/2015
45 932 803,30 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
November
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012004601 zo dňa 18.novembra 2013
2013183164
45 932 803,30 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Úrad vlády Slovenskej republiky
7.
November
2013
ZMLUVA O DODÁVKE A IMPLEMENTÁCII INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DCOM
ZL-2013-18/OPIS
Doplnená
45 869 767,34 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
26.
Júl
2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2016/SD
45 869 597,22 € DEC International, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky