Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Júl
2015
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015199164
49 539 019,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
September
2015
DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012
2015291164
49 538 875,33 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Úrad vlády Slovenskej republiky
3.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D574
Doplnená
49 534 418,04 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28.
August
2015
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015260164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Október
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013
Doplnená
49 169 315,14 € Sekcia informatiky, bezpečnosti a telekomunikácií MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
November
2015
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015374164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Apríl
2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_D02_DZ211101200420102_2015.pdf
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
Apríl
2015
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015115164
49 169 315,12 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
November
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2013171164
49 169 315,14 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19.
Január
2018
Zmluva o úvere
829/CC/17
Doplnená
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
30.
Máj
2018
Dodatok č. 829/CC/17-D2 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D2
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
6.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013028164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády SR
5.
Február
2014
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
Z211101200310101
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
4.
Február
2014
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012003101 zo dňa 4. februára 2013
2014026164
49 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000207-063
SITB_ZM_OVO2-2020-000207-063
48 832 221,60 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
7.
Jún
2016
RÁMCOVÁ DOHODA O DODÁVKE POTRAVINOVÝCH BALÍČKOV č.392/OPERDFaFEAD/2016
392/OPERDFaFEAD/2016
48 767 616,00 € ITALMARKET SLOVAKIA, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Obnova vozového parku električiek v Košiciach.
204/B300/2014
48 686 400,00 € Dopravný podnik mesta Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22.
December
2015
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2015419164
48 581 315,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
27.
November
2013
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012004201 zo dňa 30. októbra 2013
2013193164
48 325 887,95 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
10.
December
2012
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2013 z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi uzatvorená v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom
Z30000170
48 249 830,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi