Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Jún
2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , č. zmluvy Z311071M898
2018/073
48 184 180,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
26.
Február
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
6.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311071M898
2018/021
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo financií SR
20.
November
2013
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
0809/2013
47 976 000,00 € DWC Slovakia a.s. ; DATALAN a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2020
Dodatok č. 829/CC/17-D10 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
829/CC/17-D10
47 833 656,40 € Slovenská sporiteľňa,a.s Martinská teplárenská, a.s.
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Nové Zámky"
341/AE00/2019
47 437 408,18 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16.
Január
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D6 k Zmluve o úvere č.829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
25.
November
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D9 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D9
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
24.
September
2019
Dodatok č. 829/CC/17-D8 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D8
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
9.
November
2018
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D5 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
47 423 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
7.
September
2015
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013004501
46 827 185,26 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7.
September
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004501
46 827 185,26 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17.
Jún
2015
Zmluva o dodávke software
2015167202
46 524 384,90 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. Ministerstvo financií SR
31.
Marec
2014
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2014104164
46 496 459,03 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
Jún
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011A952
46 451 636,97 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
2.
Jún
2017
ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia
218/AE00/2017
46 451 636,97 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2.
September
2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
SITB_D06_DZ211101200130107_2014
46 440 142,00 € Ministerstvo vnútra – SITB Úrad vlády Slovenskej republiky
28.
August
2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2014222001
46 440 142,17 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Október
2015
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Júl
2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
134/1.2 MP/2012
46 437 925,68 € Trenčianské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR