Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode osobného automobilu RENAULT Laguna 2,2
2011/708
9 227,91 € ÚIA MOSR Detský domov Remetské Hámre
17.
Január
2011
Zmluva o dielo - Oprava plošného spoja klimatizačnej jednotky formou výmeny
ZoD č. PSB TN-7-51/2011
968,30 € NOMES TRADE s.r.o., Nové Mesto nad Váhom PSB Trenčín
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode všeobecného materiálu
2010/787
62 492,22 € ÚIA MOSR Ministerstvo vnútra SR
17.
Január
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní
67/2010-4200-2030
132,78 € Mgr. Mária Štefancová Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Január
2011
Dodatok c. 1 k zmluve o ubytovaní
5/2011-4220-2030
144,40 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode výstrojného materiálu
2011/702
3 502,26 € ÚIA MO SR Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
17.
Január
2011
Zmluva o výpožičke výstrojného materiálu
2011/402
0,00 € ÚIA MOSR NOTABENE, OZ Proti Prúdu, Bratislava
17.
Január
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
4/2011-4220-2030
142,73 € Ing. Dušan Žubor Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Január
2011
Zmluva o dielo - Oprava servomotora kotla KDVE 160/1700 kW formou výmeny
ZoD č. PSB TN-7-52/2011
612,70 € Peter Čikel - REX PSB Trenčín
17.
Január
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
66/2010-4200-2030
0,00 € Mgr. Adriána Falťanová Ministerstvo hospodárstva SR
17.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode výstrojného materiálu
2011/700
941,90 € ÚIA MOSR Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica a.s.
18.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní poradensko-psychologických služieb v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. ...
A/2011/02339-1
0,00 € Mgr. František Nociar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika a všeobecný materiál
2010/384
1 395,00 € ÚIA MOSR Ján PAČAN
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - Vojenská technika VM 6
2010/378
217 895,00 € ÚIA MOSR R O B U S, s. r.o.
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - materiál osobného používania
2010/389
210,00 € ÚIA MOSR Mirko PETRÍK
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/387
6 210,00 € ÚIA MOSR Ján PAČAN
18.
Január
2011
Licenčná zmluva - nákup vysielacích práv
ZM21000003
4 979,00 € ANIMA PRODUCTIONS spol. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska - Organizačná zložka Slovenská televízia
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/388
1 111,00 € ÚIA MOSR František BARAN
18.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/385
2 800,00 € ÚIA MOSR VESTKAM, s. r. o.
19.
Január
2011
ESET master License Agreement pre školy a školské zariadenia
MLA: 005/2011
234 480,00 € ESET, s. r. o. Ústav informácií a prognóz školstva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »