Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2011/67
1 423,57 € Slovenské národné múzeum Kristína Vašková
26.
Január
2011
RD na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonávanie autorského dozoru
84/2011
0,00 € Slovak Medical Company, a.s., Duchnovičovo námestie č. 1, 08001 Prešov Slovenská pošta, a.s.
26.
Január
2011
Zmluva o doručovaní periodickej tlače
82/2011
386 999,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137,831 04 Bratislava Slovenská pošta, a.s.
26.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode č.2010/701 - výstrojný materiál
2011/701
75 216,10 € ÚIA MOSR GR Zboru väzenskej a justičnej stráže
26.
Január
2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
KAMO-6-6/2011
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska KaMO
26.
Január
2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
29/1300/2011
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská správa ciest
27.
Január
2011
Zmluva o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov
SNM-BOJ-ZOV-2011/50
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenská národná galéria
27.
Január
2011
Dodatok č. 7
Spr. 115/2011
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Zvolen
27.
Január
2011
Kúpna zmluva č. AOS- I/2/2011/KV - dodanie pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárenských výrobkov
AOS- I/2/2011/KV
35 400,00 € Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k. s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
27.
Január
2011
Dodatok č.10 k zmluve o úvere č. 63/ZU/2005
2486/2011
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní prístupu do aukčného prostredia EL-aukcia verzia 2010.01
UVN-46-88-2010-121
10,00 € Lazar Consalting, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok -FN
27.
Január
2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
009/2008/1.1/OPV
135 431,19 € Súkromné športové gymnázium, Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
27.
Január
2011
Kúpna zmluva: prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - nevojenská technika
2010/383
8 070,00 € LCD PROEXPO, s. r. o. ÚIA MOSR
27.
Január
2011
Kolektívna zmluva
4001/2011
30 785,36 € Krajský súd v Trenčíne Základná organizácia OZZJ v SR pri KS v Trenčíne
27.
Január
2011
dodatok č. 7 k zmluve č. 231052
Spr.7022/2011-Sp
1 440,00 € Q-BG spol. s r.o. Krajský súd v Bratislave
27.
Január
2011
Dodatok č. 7 k zmluve číslo 97053
Spr 86/11
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Nitra
27.
Január
2011
Kolektívna zmluva
Spr 79/11
0,00 € Okresný súd Martin Základná organizácia OZJ v SR pri Okresnom súde Martin
27.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 12/2010/PZS
12/2010/PZS
3 174,68 € Miomed, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Január
2011
Kúpna zmluva
12/2011/SPU
35 008,80 € CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27.
Január
2011
Kontrakt o financovaní Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na rok 2011
0023/0310/2011
1 862 978,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica MDVRR SR