Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Január
2011
Odstránenie havárie na kotly K4, dopravníkovom páse a kondenznom potrubí
ZoD č. PSBZV-1 / 2011
593,04 € Pavol STYK – SERVIS, PSB Zvolen
19.
Január
2011
Ročné poistenie liečebných nákladov
ZML-1/2011
108,00 € Európska cestovná poisťovňa PMÚ SR
19.
Január
2011
Cestovné poistenie
ZML-2/2011
3,98 € Kooperatíva poisťovňa PMÚ SR
19.
Január
2011
Licenčná zmluva na zvukový záznam
ZH11003336
82,50 € Rozhlas a televízia Slovenska - organizačná zložka Slovenský rozhlas Jan Rokyta
19.
Január
2011
Dodatok k uznaniu záväzku a dohode o spôsobe jeho úhrady
007/2009/3.2/OPV
11 529,00 € Maják n.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
19.
Január
2011
DODATOK č. 3 k Zmluve o vývoze a zneškodňovaní odpadu
dodatok č.3 k zmluve zo dňa 10.02.2003
592,80 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Sociálna poisťovňa pobočka Michalovce
19.
Január
2011
Zmluva o prenájme informačných plôch č. 14/2011
1/CVTISR/2011
1 800,00 € PRE SENT, s.r.o. CVTI SR
19.
Január
2011
Nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi v objekte objednávateľa
AOS-IX/1/2011/KV
32 040,00 € Ekotranz, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19.
Január
2011
Obchodná zmluva
011/2011
240,00 € MARK MEDIA s.r.o. Štátne divadlo Košice
20.
Január
2011
Zmluva o dielo
ZML-2011-1/6-1:191006
Doplnená
10,00 € Jolin s. r. o. Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 02-2011-01-03/HS
02-2011-01-03/HS
3 192,00 € K a F Katona Vladimír Divadlo Nová scéna
20.
Január
2011
Zmluva o nájme majetku štátu č. 2011/4/11601
SNM-HuM-NZ-2011/44
20,62 € Slovenské národné múzeum Zuzana Bugalová PoDZuB
20.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – nevojenská technika
2010/386
2 100,00 € ÚIA MOSR Peter BADIAR
20.
Január
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30/2010-4200-4100
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
20.
Január
2011
Zmluva o vzájomnej spolupráci.
Spr.2500-11
2 023,33 € SimKor s.r.o. Krajský súd v Banskej Bystrici
20.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
58/2010/OPZ – Z2812012003001 – 8/2011
Doplnená
454 608,44 € Obec Muráň Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
2011/00220246
12 588,00 € Mgr. Vladimír Olašák -ORIOLA Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 03-2011-01-03/HS
03-2011-01-03/HS
2 820,00 € K a F Katona Vladimír Divadlo Nová scéna
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01-2011-01-03/HS
01-2011-01-03/HS
3 240,00 € Miroslav Škutka - LUKA Divadlo Nová scéna
20.
Január
2011
Zmluva o poskytovaní služieb č. 05-2011-01-03/HS
05-2011-01-03/HS
29 990,00 € M a M Marián Strapko Divadlo Nová scéna
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »