Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí služieb
2/2011/SNaMP
58 450,00 € GIMMA, s.r.o. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
1/2011
29 371,80 € Diamon, s.r.o. Poprad Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie
21.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2011/5/11601
SNM-BOJ-NZ-2011/41
332,00 € Slovenské národné múzeum Ing. Jaroslav Svrbický
21.
Január
2011
Zmluva o nájme majetku štátu č. 2011/611601
SNM-HuM-NZ-2011/46
20,62 € Slovenské národné múzeum Zuzana Bugalová PoDZuB
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku pekárenských a cukrárenských výrobkov na rok 2011
IV/2/2011
7 346,29 € VEĽKOPEK a.s. Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
21.
Január
2011
Darovacia zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - investičný majetok
2010/8041
5 311,03 € ÚIA MOSR obec Kunešov
21.
Január
2011
Dodatok č. 1 k zmluve na dodávku stravných poukážok
Spr 44/11
3,60 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Okresný súd Martin
21.
Január
2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-2/11-2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Špánitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21.
Január
2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-1/2011-VH/1/B
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Svodín Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21.
Január
2011
Smlouva o pronájmu notových materiálů
1-2011-AZ
850,00 € DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, O.S., Praha Štátna opera
21.
Január
2011
Dodatok č.7 Q-BG
Spr 83/11
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Nové Zámky
21.
Január
2011
Zmluva na poskytnutie služieb - Poskytovanie služieb, spočívajúcich v poskytovaní zdravotnej starostlivosti IZ č. 2011/804
6100000001
646 390,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica ÚIA MOSR
21.
Január
2011
Zmluva o dielo č. 20111
3/2011
878,40 € VEP-výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Divadlo Nová scéna
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – ovocie, zelenina, zemiaky na rok 2011
IV/3/2011
Doplnená
8 934,92 € Križanová Ľubica – VOOZ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
21.
Január
2011
Zmluva na nastavenie pravidiel projektového riadenia
Zmluva na nastavenie pravidiel projektového riadenia 19012011
14 016,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
21.
Január
2011
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu
4/2011/6370
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 231054 o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu
3048/2011
1 440,00 € Q - BG spol. s r.o. Okresný súd Bratislava II
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku renovovaných tonerov
01/2011
0,00 € Printech Slovakia s.r.o. Okresný súd Banská Bystrica
24.
Január
2011
Zmluva o dielo
1412-10-51
8 660,40 € Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o. Ministerstvo zahraničných vecí SR
24.
Január
2011
Zmluva o odvode do Národného jadrového fondu
NJF - SEPS - 2011
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Národný jadrový fond
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »