Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2011
Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb
8/2011-4220-4320
8 400,00 € EXPO CENTER, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
24.
Január
2011
Realizácia projektu „Príprava starostov obcí SR na informovanú a efektívnu komunikáciu s občanmi vo vzťahu k problematike prechodu na digitálne vysielanie v SR"
1/260/2011
17 124,00 € HTC media consulting, s.r.o. , Hlohovec MDVRR SR
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2011/7
270,00 € Slovenské národné múzeum Arpád Koreň
24.
Január
2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 14.4.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
7/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Katarína Linderová, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Kúpna zmluva č. 1/2011 - kúpa, predaj a inštalácia neuronavigácie
1/2011
416 736,80 € Timed s.r.o., Bratislava Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 21/2010/FN - nájom nemocničnej postele
21/2010/FN
Doplnená
23,90 € Fakultná nemocnica Nitra Viera Kmeťová, Veľké Zálužie
24.
Január
2011
Zmluva o zabezpečení a správe informačných systémov a technológií
1/2011
2 760,00 € Ing. Anton Šutiak, Čadca Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2011/39
509,71 € Slovenské národné múzeum Michal Lašák
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2011/11
270,00 € Slovenské národné múzeum Marek Mucka
24.
Január
2011
Verejná čiastková zmluva o poskytovaní služieb
7/2011-4220-4320
10 000,00 € EXPO CENTER, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
24.
Január
2011
Servisná zmluva č.101/2010/ZODH/PN
101/2010/ZODH/PN
152 957,58 € HOUR, spol. s.r.o. GR ZVJS
24.
Január
2011
Zmluva o odvode do Národného jadrového fondu
NJF - VSE - 2011
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Národný jadrový fond
24.
Január
2011
Rámcová zmluva o vkladovom účte
NJF - ŠP - 2011
0,00 € Štátna pokladnica Národný jadrový fond
24.
Január
2011
Dodávka VT
11/1420/2011
7 441,92 € Tempest a.s., Bratislava MDVRR SR
24.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0008/2011
115 000,00 € Slovenská asociácia univerzitného športu, občianske združenie MŠVVŠ SR
24.
Január
2011
Zmluva na zabezpečenie sprostredkovania stravovania
Spr. 86/11
300,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Okresný súd Liptovský Mikuláš
24.
Január
2011
Zmluva o dielo č. 8/2011
08/2011
Doplnená
359 829,00 € Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Kalinčiakova 5, 971 24 Prievidza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
24.
Január
2011
Dodatok č. 9 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 31.12.2003, v znení jej Dodatkov č. 1-8
5/2011/D
Doplnená
0,00 € Neuros, s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2011/27
332,00 € Slovenské národné múzeum Radomír Burčík
24.
Január
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BOJ-NZ-2011/17
332,00 € Slovenské národné múzeum Oto Fábrik
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »