Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2011
Zmluva o vytvorení diela - prednášky
9/2011/OSpMSP
70,00 € Michal Dragan Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
24.
Január
2011
Dodatok č. 7 k zmluve č. 97043
OSPD Spr 132/2011
1 440,00 € Q-BG, spol. s r.o. Okresný súd Prievidza
25.
Január
2011
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok uzavretá podľa § 580 Občianskeho zákonníka a podľa § 2 ods. 2 zákona o správe majetku štátu v mene Slovenskej republiky
1/11
652,95 € Národná transfúzna služba SR Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
25.
Január
2011
Rámcová dohoda
1/600/2011
0,00 € PEF družstvo Slovenský metrologický inšpektorát
25.
Január
2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-1/11-2011
0,00 € MUDr. Róbert Riedl ÚVTOS Želiezovce
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-4/2011
Doplnená
15 390,00 € LIBEX, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-7/2011
Doplnená
11 487,18 € INMEDIA, spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-6/2011
Doplnená
4 063,62 € ADAS - Drábek, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí služby - vývoz a zneškodňovanie odpadov
PSBMI-12/2011-Z
0,00 € obec Veľké Ozorovce SEMaI Bratislava
25.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí služby - vývoz a zneškodňovanie odpadov
PSBMI-10/2011-Z
0,00 € TaZS mesta Michalovce SEMaI
25.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – mlieko a mliečne výrobky na rok 2011
IV/5/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25.
Január
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve 32/2009 o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb uzatvorenej dňa 20.03.2009
OSPESPR56/2011
1 220,20 € Q-zet s.r.o. Okresný súd Partizánske
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-3/2011
Doplnená
8 007,59 € RYBA Žilina, spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Zmluva o prevode majetku štátu - VW Passat
003/2011
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
25.
Január
2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30/2010-4200-4100
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
25.
Január
2011
Nájomná zmluva
ÚVTOS-55-13/11-2011
0,00 € Združenie technických a športových činností regiónu Želiezovce - mesto ÚVTOS Želiezovce
25.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
54/2010/OPZ – Z2812012002601– 4/2011
506 788,05 € Obec Turňa nad Bodvou Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Január
2011
Zmluva o dielo: Oprava automatických dverí výťahu - OT 500 DUPLEX
ZoD č. PSB TN-7-54/2011
240,01 € Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT PSB Trenčín
25.
Január
2011
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
12/1011
Doplnená
4 884,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-5/2011
Doplnená
6 962,82 € FIN spol. s.r.o. 5. pŠU
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »