Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42812-1
2019-42812-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mária Murárová
14.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
Z - 81/19
15 000,00 € IKAR Literárne informačné centrum
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42617-1
2019-42617-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Viktória Smolková
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42557-1
2019-42557-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zuzana Zagorová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42842-1
2019-42842-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Adrián Vrtel
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42376-1
2019-42376-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kristína Dušáková
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42323-1
2019-42323-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Klára Weissová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-37535-1
2019-37535-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Karolína Belošičová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-35516-1
2019-35516-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Lukáš Belejkanič
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-37438-1
2019-37438-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Diana Filadelfiová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-34257-1
2019-34257-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Michal Ferjančík
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-38144-1
2019-38144-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dominika Brnová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-42865-2
2019-42865-2
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Sandra Burdová
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019-43585-1
2019-43585-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Dejan Bartoš
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700265
780,96 € MILAN HABIŇÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
304/2019
575,00 € Iveta Vámošiová, INKO Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
302/2019
700,00 € QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
14.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 31/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
31/2019 P
0,00 € Poľovnícke združenie Divá Hus Pavlovce n/Uhom Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS1193300005
327,87 € RIMANOSTAV S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191000637
1 787,36 € JOZEF KUČERÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »