Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7363
0,00 € Slovak TREND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
September
2020
Zmluva o dočasnom ubytovaní
153/2020-5/02-UP
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Lucie Zubrová
29.
September
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1504/2020 info
2 677,80 € Slovenská pošta, a. s. Poštová banka, a. s.
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z,v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“
KK-20/46/054/151
7 789,40 € Štefan Budzák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024409
59,76 € DS production s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2087391
80,00 € Filická Karolína Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-194/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
988,68 € Elena Porubčanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-196/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
4 669,38 € Bronislav Čibenka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087489
100,00 € Derfiňák Patrik Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087392
30,00 € Ladomirjak Ladislav Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Smlouva o pronájmu notových materiálů
397/O/2020
180,00 € DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Slovenské národné divadlo
29.
September
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
43/054/312
4 907,60 € Monika Nagyová NALIMEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
September
2020
ZMLUVA č. M005/LU/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
M005/LU/2020
7 000,00 € ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2018-001754
56 664,00 € Mesto Levice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
148/2020/UVLF
4 261,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Tatiana Mikušová
29.
September
2020
Kúpna zmluva MPV FO - 1236/6453/KZ-2020
1236/6453/2020
2 072,44 € Čmiková Viola Ing. rod. Reisová Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
September
2020
Dohoda č. 20/12/060/356 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
20/12/060/356
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza BFB s.r.o.
29.
September
2020
Dohoda č. 20/37/054/445 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
Dohoda č. 20/37/054/445
5 142,86 € MONTE – DETSKÝ SVET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
September
2020
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
DOHODA číslo 20/36/051/85
0,00 € Nemocnica Poprad, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
September
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5825 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5825
0,00 € VENERGI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »