Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919377_Z
5 134,62 € Chromservis SK s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919422_Z
336,00 € DAMEDIS, s.r.o. Slovenské národné múzeum
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919379_Z
3 270,00 € EURO MEDIA Košice, s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
20.
Jún
2019
Kúpna zmluva
Z201919436_Z
536,99 € Tibor Varga TSV PAPIER Mesto Pezinok
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201919435_Z
10 920,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201919437_Z
60 450,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
20.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí výcvikových zariadení a služieb s tým spojených
CV-19_5_19
0,00 € Centrum výcviku Lešť SLOVAK CMP, OZ
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41393
1 750,00 € Štefan Bulák, Štefánia Buláková r. Boboňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41341
1 750,00 € Ján Štrenger , Michaela Štrengerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41382
1 750,00 € Alojz Šutta Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41387
1 750,00 € Jozef Mikulka Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
41642
1 500,00 € Petr Garai Slovenská inovačná a energetická agentúra
20.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20170929001D01
0,00 € Obec Utekáč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2019
Zmluva o dielo
6/2019/EKON
1 152,00 € JUMA Trenčín, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
20.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160329016D01
0,00 € Obec Ožďany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0014
APVV-18-0014
246 429,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074895
1 200,00 € Králová Ingrid Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Jún
2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou CBv SAV pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu 4. 2. 10. Fyziológia živočíchov.
145/2019
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Centrum biovied SAV
20.
Jún
2019
Nájomná zmluva k Zmluve o nájme veci s dojednaným právom kúpy
109/2019
3 737,41 € LeasePlan Slovakia, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
20.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0378
APVV-18-0378
249 978,00 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra na podporu výskumu a vývoja
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »