Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024391
36,52 € ELLEN, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva
56/2020/AH
0,00 € Ľubica Pavlovičová Slovenské centrum dizajnu
29.
September
2020
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva
57/2020/AH
0,00 € Zuzana Duchová Slovenské centrum dizajnu
29.
September
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/43/054/294
5 142,86 € CORVEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
September
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/43/054/302
5 138,72 € Farma Plešivec s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
29.
September
2020
DOHODA číslo 20/37/051/244 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/244
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4149
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín X-group.sk s.r.o.
29.
September
2020
Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu doktoranda
22/2020
0,00 € Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024401
21,58 € Media GANG s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci
ZM2024400
24,90 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
851/2020/SP-R
0,00 € unbound s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
29.
September
2020
Dohoda č. 20/09/054/106 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/09/054/106
9 972,48 € Centrum sociálnych služieb - Partizánske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/4150
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Filip Dian
29.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
20/13/054/236
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná umelecká škola Košeca 243
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/4151
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Martin Pšenák
29.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax
20/13/054/234
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ICZ Slovakia a.s.
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní č. 33/62/2020/01
Zmluva o ubytovaní č. 33/62/2020/01
1 045,00 € Dávid U b r e ž i Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
29.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_671
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Bačkovvík - Základná škola
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26530-1
146,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vitalii Konichenko
29.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
26532-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matej Košiarčik
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »