Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci č. 25/2019
CRZč.4222/2019/LSR
0,00 € Občianske združenie Kult. 1629 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 01081/2019-PKZ K40269/19.00 - Obec Čaklov, k.ú. Čaklov
01081/2019-PKZ -K40269/19.00
11 508,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Čaklov
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078486
100,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
48,00 € Trimel s.r.o. Spojená škola Novohradská
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-938:191006
0,00 € Miloslav Kováč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46035
1 750,00 € Breuer Robert r. Breuer , Mgr.Milada Breuerová r. Liptáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46198
1 750,00 € Mráz Štefank, Ing., Mrázová Emiliana Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46169
1 750,00 € Martin Puchala, Eva Puchalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45864
1 750,00 € Ing.Tomáš Tarásek, Tibor Tarásek Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45961
1 750,00 € Anton Stanko, Eva Stanková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46196
1 750,00 € Mário Šinský, Hana Šinská Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46088
1 750,00 € Lenka Kalivodová r. Kalivodová Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45865
1 233,00 € Štefan Jurčiak Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46097
1 750,00 € Matej Markotán Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.B0742885
SITB_DO1_OT-B0742885_2019
139,50 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 579/117/2018
Dodatok 1 k Zmluve o dielo /2019
10 695,62 € STYLE-MONT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A3645953
SITB_D_OT-A3645953_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13933755
SITB_ZM_OT-A13933755_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051571
70,00 € Výrostko František Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 866/19
70,00 € JUDr. Peter Rajňák Okresný súd Nové Zámky
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »