Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí služby
01588/2019-ESPF-GR0025/19.00
0,00 € EC Group s.r.o. Slovenský pozemkový fond
14.
Jún
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2075827
2 450,00 € Kríž Dominik Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Jún
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2076109
1 000,00 € Zeman Marián Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Jún
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019085/2019
200,00 € Mgr. Matúš Fiľo Národné osvetové centrum
14.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí služieb zabezpečenia darčekových predmetov
131/2019
28 072,80 € Hauerland spol. s r.o. Národné osvetové centrum
14.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/63/2018
0241/2018-D1
25 085,00 € Základná škola, Ulica P.J. Šafárika 3, Prievidza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Jún
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0284/2018-D1
114 120,00 € Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Jún
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
0247/2018-D1
93 420,00 € Základná škola, Konštantínova, Stropkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/130/2018
0328/2018-D1
82 980,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074378
600,00 € Kušnieriková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Jún
2019
Zmluva o bezplatnom prevode majetku
4/NP/1453/2015
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Špeciálna základná škola Svit
14.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019
UPJŠ - 648/2019
1 220,00 € Jaroslav Dolný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Jún
2019
Memorandum o spolupráci
M-2/2019
0,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
14.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04689
19-514-04689
1 000,00 € Obec Madunice Fond na podporu umenia
14.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní
201906300022/6
184,84 € Martinská teplárenská, a.s. Rakytová Alena
14.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena
00526/2019-PKZT-T40021/19.00
202,98 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-005/2019/Nová Polhora/1908/SO601-00/RusJa
341,56 € František Budai Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-1283/2019/Brodno/1514/IFI
0,59 € Michal Súkeník Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019
UPJŠ - 525/2019
1 818,50 € Zdenka Hetelyová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Jún
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-280/2015/Vajnory/1947/HudEm_Dodatok č.1
104,82 € Katarína Zemanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »