Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/26/52A/27
19/26/52A/27/BB
4 649,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica CZD Kanaán
24.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.z.
DOHODA číslo 19/19/52A/100
319,26 € Obec Korňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 2/1/2019
2643-2019-LSR
1 110 000,00 € IKEA Industry Slovakia s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
24.
Apríl
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č.264/OVS/2019
264/OVS/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020086
33,86 € MK art, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020071
28,22 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Nové Zámky
Z1900085
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
24.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP na kalendárny rok 2019
19/34/060/144
4 988,85 € Obec Raslavice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Apríl
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č.267/OVS/2019
267/OVS/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Apríl
2019
Zmluva
ZM1005351
60,00 € Akože s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva
ZM1005259
20,00 € VALJEAN s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
ZMLUVA O NÁJME BYTU
153/2019/BH-5/1
1 489,56 € Ing. Ivana Bozová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Apríl
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
1/017/171/2019
0,00 € MUDr. Mária Bugalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24.
Apríl
2019
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave – Prírodovedeckej fakulty Z-UKPRIF-2013-312
D/2019/906/IX/PriF/TAJ
0,00 € 1. súkromné gymnázium Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
443/2019
256 342,25 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
24.
Apríl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
73858/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Žarnovica
24.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2018/NP
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2018/NP
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Ľubomír Frankovský
24.
Apríl
2019
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2013/NP
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/2013/NP
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. SAMEDIN, s.r.o. - MUDr.Miroslav Harvánek
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074747
230,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
24.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074758
50,00 € Smrčová Ivana Rozhlas a televízia Slovenska
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »