Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00054 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00054
2 726,63 € ORAGRO - Z, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101180
206,66 € SIMONA ČECHOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101193
547,79 € MIROSLAVA HVOJNÍKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191000856
719,10 € JOZEF BAZALA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4194700444
194,83 € JÁN HEREDOŠ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4196101238
229,91 € MARIAN GREKSA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zriadenie záložného práva
0027-PRB/2019/Z
0,00 € Obec Paňa Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
912/2019
0,00 € PhDr. Katarína Ottová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
12.
December
2019
Zmluva o spolupráci
1308/CM/2019
0,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Slovenské národné divadlo
12.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2022209
300,00 € peacemaker films, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-127/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
21,05 € Jozefína Romanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-129/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
109,72 € Katarína Rozmanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-130/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Valéria Sabolová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o vykonaní auditu
KRRZ_Z_2019/30
2 730,00 € D.P.F., spol. s.r.o. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
12.
December
2019
Zmluva o združení
NI/1-769/2019/SPU
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
12.
December
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
19/13/059/59
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín MODUM, s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva o vytvorení diela
FF 274/2019
250,00 € Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
12.
December
2019
Zmluva o postúpení práv a povinností
885/2019
0,00 € WEBSET s.r.o., Ing. Dávid Mihalovics Hudobné centrum
12.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6141519133
2 000,00 € Lenka Slašťanová Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
5.pšu-280-127/2019
8,10 € Mário Pažický Ministerstvo obrany
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »