Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051115
1 250,00 € Orth Oliver Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení diela
FF 199/2019
50,00 € doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
15.
Október
2019
Dodatok k DoC-tranz.
0040699204
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. CARBOSPED, spol. s r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16148-1
82,53 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Aleksandre Gogoladze
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 5104/2019/LSR/
CRZ 5104/2019/LSR
0,00 € Ing.Tomáš Hošták LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci č. 25/2019
CRZč.4222/2019/LSR
0,00 € Občianske združenie Kult. 1629 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 01081/2019-PKZ K40269/19.00 - Obec Čaklov, k.ú. Čaklov
01081/2019-PKZ -K40269/19.00
11 508,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Čaklov
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078486
100,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
48,00 € Trimel s.r.o. Spojená škola Novohradská
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-938:191006
0,00 € Miloslav Kováč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
985/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Zemianska Olča
15.
Október
2019
Dohoda o splátkach
CPNR-OU-2019/005746-017
12 024,00 € In Devel s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (CP Nitra, KR PZ v Nitre)
15.
Október
2019
Kúpna zmluva MPV FO - Cesta I/51 Trnava - sev. obchvat, I. etapa
2578/6153/2019
40 060,80 € Krajčovičová Margita rod. Turanová Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
788/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Sebedín-Bečov
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
215/2019
8 000,00 € Úrad vlády SR Obec Kapišová
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
1025/2019
3 000,00 € Úrad vlády SR FK Veča
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078214
160,00 € Šústová Drelová Agáta Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46035
1 750,00 € Breuer Robert r. Breuer , Mgr.Milada Breuerová r. Liptáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46198
1 750,00 € Mráz Štefank, Ing., Mrázová Emiliana Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46169
1 750,00 € Martin Puchala, Eva Puchalová Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »