Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Bc.Schmotzerová VOÚGsv.L.
Dohoda o zabezpečení odb. výcviku - Bc.Schmotzerová VOÚGsv.L.
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša Spojená škola, Alejová 6, Košice
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-17/2018/Rosina/188/SI_dodatok č.1
73,20 € Jozef Kopera Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-14/2018/Rosina/188/SI_dodatok č.1
119,29 € Terézia Husáriková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-193/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
988,68 € Mária Kurtová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0366/CA/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0366/CA/2020
3 000,00 € České a Slovenské Združenie v Kanade, pobočka Vancouver Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
ZMLUVA O DIELO č. ÚVTOSM-75/32-2020
ÚVTOSM-75/32-2020
125 004,55 € RILINE, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
29.
September
2020
ZMLUVA č. 0251/AU/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0251/AU/2020
1 300,00 € Margareta Rebelosova Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-188/2017/Višňové/188/Sl_dodatok č.1
645,52 € Jozefína Šimunová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-037/2017/Turie/188/Sl_dodatok č.1
1 606,72 € Pavol Rosinec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087516
900,00 € Vávrová Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087522
100,00 € Zahatňanská Eva Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087347
100,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087486
30,00 € Gabajová Edita Rozhlas a televízia Slovenska
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2020/1898/IX/FIF/TAJ
0,00 € Základná škola Bartolomeja Krpelca, Bardejov Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
29.
September
2020
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
Z/2020/1893/IX/FIF/TAJ
0,00 € Spojená škola Giraltovce Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
29.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_170
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hnúšťa - Materská škola
29.
September
2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NRSR
40/080-03/2020 K NR SR
0,00 € Patrik Pálfi Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29.
September
2020
Dodatok č. 1 k dohode zo dňa 03.07.2020
190010/174/2020
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Dallmayr Vending & Office k. s.
29.
September
2020
Kúpna zmluva MPV FO ()
434/6353/2020
50,13 € Šeršeň František Ing. rod. Šeršeň Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
September
2020
Zmluva o výpožičke
FF 144/2020
0,00 € Mgr. Ondřej Jirásek Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »