Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2019
ZMLUVA č. 0075/RO/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0075/RO/2019
1 800,00 € Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24.
Apríl
2019
19/12/050/6
19/12/050/6
4 789,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza DAK s.r.o
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí služby
4709/2019/5400/028
33 026,00 € DMG, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/60193
196,61 € Jana Bérešová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci pri prezentácii tradičnej ľudovej kultúry
365/2019
80,00 € Eduard Hupka Ústredie ľudovej umeleckej výroby
24.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201913097_Z
9 898,90 € TZMO Slovakia s. r. o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913191_Z
3 670,00 € LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Štátny ústav pre kontrolu liečiv
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913233_Z
147 504,00 € BMT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913271_Z
3 539,40 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913007_Z
861,60 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201911793_Z
250,79 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913307_Z
27,47 € JURIGA spol. s r. o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201913315_Z
1 009,80 € B.Braun Medical s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913326_Z
7 296,00 € Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913334_Z
1 992,00 € Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
24.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201913204_Z
149,87 € Adrián Velický - ARGO trans Žilinská univerzita v Žiline
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913376_Z
1 188,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913386_Z
22 490,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Letecká vojenská nemocnica, a.s.
24.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
19/43/52A/44
638,52 € Obec Silická Brezová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
19/43/52A/42
319,26 € Obec Vlachovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »