Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zriadenie záložného práva
0066-PRB/2019/Z
0,00 € Obec Kostolná Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
Zriadenie záložného práva
0088-PRB/2019/Z
0,00 € Obec Tekovské Nemce Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
December
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/2831/I/FiF/OE
80,00 € Tomáš Šenkýř Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
12.
December
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
25/2019
0,00 € O.Z. Fantázia detí CDR Ilava - Klobušice
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00052 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00052
27 091,73 € Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00229 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00229
2 159,45 € AGRONEL s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00187 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00187
13 614,43 € Biodynamic Libichava, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00228 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00228
5 525,63 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN00296 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN00296
9 922,91 € TAJANA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva ev. č. SCD 160/2019/AH
160/2019/AH
190,00 € Jana Oravcová Slovenské centrum dizajnu
12.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM2022178
900,00 € OTRANTO-Artsproduction, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
December
2019
Dohoda č.14/2019/MPO o prechode pozemkov z vlastníctva SR do vlastníctva VUC
2019/006520-168
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj SR - Okresný úrad Banská Bystrica
12.
December
2019
Darovacia zmluva
SNM-BET-DZ-2019/3616
0,00 € Eva Hiczérová Slovenské národné múzeum
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-144/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Magdaléna Šalagovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-123/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
219,43 € Vincent Petro Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-136/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
417,24 € Karol Strojný Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-149/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
158,60 € Rudolf Tóth Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01797 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01797
18 920,81 € BIOFARMA ŠUŇAVA POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, skrátený názov BIOFARMA ŠUŇAVA PD Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02014 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02014
1 112,98 € Tibor Paulis - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01677 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01677
3 697,25 € AGROBOND, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »