Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Júl
2020
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na roky 2019-2020
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Odborová organizácia SLOVES, 18-0068-0101
4.
December
2012
Kúpna zmluva č. 01879/2012-PKZ -K40301/12.00 - AD 007, s.r.o.
01879/2012-PKZ -K40301/12.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond AD 007, s.r.o.
12.
Marec
2014
Zmluva o spolupráci
MK-7/2014/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ateliér 007, s. r. o.
25.
Apríl
2014
Zmluva o spolupráci
MK-20/2014/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ateliér 007, s.r.o.
7.
Marec
2012
Zmluva o preventívnej údržbe a validácii č. PSVAL/2012/USKVBL/01
2//2012/ŠVPS/UŠKVBL/01
1 083,00 € SHIMADZU SLOVAKIA, org.zl. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
15.
Február
2012
Zmluva č. RVPS 17/2012/ŠVÚZV o poskytovaní prác a služieb uzatvorená medzi zmluvnými stranami pre rok 2012
20/2012/ŠVPS/RSE17/2012/ŠVÚZV
0,00 € Štátny veterinárny ústav ,Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
5.
Jún
2012
Zmluva o poskytovaní služieb DHL Expres č. 407104488
2/2012/ŠVPS/UŠK407104488
0,00 € DHL Expres,spol.s.r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
8.
Jún
2012
Zmluva č.8/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
25/2012/ŠVPS/RSE8/2012
0,00 € Základná včelárska organizácia Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
28.
Jún
2012
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
153/2012
93,78 € Penzión DIANA, s.r.o., Kristína Svatek, konateľ Národné osvetové centrum , PhDr. Jarmila Strelková, CSc., poverená generálna riaditeľka, Nábrežie i. Kraska 1, 921 01 Piešťany, PhDr. Edita Bjeloševičová, riaditeľka
21.
September
2012
Zmluva o dielo č. 0109012
5/2012/ŠVPS/UŠKVBL 0109012
7 000,00 € Výrobno-obchodná spoločnosť ČERMÁK-HUMENNÉ,s.r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
22.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 1/2011 RE
12 882,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Soňa Korčeková - ASO Vending, Poľná 125, 974 01 Banská Bystrica
22.
Február
2011
Poistná zmluva pre havarijné poistenie Eurokasko
ZML 4/2011 RE
Doplnená
3 659,12 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
24.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 33/2011 RE
0,00 € Ivan Líška, Žilinská cesta 31/11, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 28/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
25.
Február
2011
Úrazové poistenie - poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
ZML 31/2011 RE
162,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s., Kancelária Ružomberok, Mostová 6, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
28.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Mesta Poprad č. 2/2011/OŠMaŠ
ZML 38/2011 RE
15 000,00 € Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 42 Poprad Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
2.
Marec
2011
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML 37/2011 RE
2 800,00 € Ing. Alžbeta Čebíková, Prekážka 726/41, 033 01 Liptovský Hrádok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
2.
Marec
2011
Zmluva o krátkodobom nájme
3/2011/ŠVPS/RVK-3/2011
373,47 € Veľkokrtíšsky sociálny podnik, n. o. Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš Regionálna veterinárna a potravinová správa Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »