Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Február
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
970/2013/EPI
33,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava BP ORL s.r.o., T. Tekela 5, 917 01 Trnava
15.
Február
2013
Zmluva o poskytovaní služieb vo veterinárnej oblasti na rok 2013 č.38/1/2013ŠVPÚKE
22/2013/ŠVPS/RSE38/1/2013ŠVPÚ KE
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice Hlinkova 1 043 65 Košice Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
11.
Marec
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
915/2013/EPI
35,89 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava AST DENT, s.r.o., Závalie 6, 920 01 Hlohovec
13.
Marec
2013
Zmluva č. bio/188-0-13-105-2
1/2013/ŠVPS/188-0-13-105-2 UŠKVBL
1 000,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
13.
Marec
2013
Zmluva č. bio/197-0-13-112-1
4/2013/ŠVPS/197-0-13-112-1 UŠKVBL
1 000,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
13.
Marec
2013
Zmluva č. bio/108/0/2013
2/2013/ŠVPS/108/0/2013 UŠKVBL
1 000,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
3.
Apríl
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
1322/2013/EPI
30,25 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava OEREL PLUS, s.r.o., Černyševského 7, 851 01 Bratislava
31.
Máj
2013
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Zmluva č.8/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
630,00 € MUDr. Žolna Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
18.
Jún
2013
Zmluva o dielo na prekrytie strechy trapézovým plechom
Zmluva č.12/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € Marián Brezánsky Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
26.
August
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
2970/2013/EPI
47,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava FMC-dialyzačné služby s.r.o., Teplická 99, 921 01 Piešťany
6.
November
2013
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
3625/2013/EPI
248,12 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51, 917 01 Trnava
3.
Júl
2013
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-15-34/11-2013
0,00 € Ústav na výkon väzby v Nitre MWH s.r.o. , Staničná 502, 952 01 Vráble
2.
Júl
2013
Zmluva o poskytovaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2013 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
26/2013/ŠVPS/RSE/8/2013
0,00 € Slatinský Richard, Mallého16 909 01 Skalica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Júl
2013
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.1/2013
Zmluva č.14/2013/ŠVPS//2013/UŠKVBL
0,00 € AUTOPROGRES PLUS,s.r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
9.
December
2013
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
949/2013
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Základná škola, Mierová 67, 937 01 Želiezovce
18.
December
2013
Zmluva č. 07/2014/SVL o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
29/2013/ŠVPS/RSN07/2014
0,00 € MVDr. Marcel Muránsky SVL Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová VesDuklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
3.
Január
2014
Zmluva o dielo
ÚVV a ÚVTOS-15-1/11-2014
1,50 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre MWH s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
13.
Január
2014
Zmluva č. 16/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
16/2014/ŠVPS/RSE/15/2014
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 13/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
13/2014/ŠVPS/RSE/13/2014
0,00 € MVDr. Ivan Kostúr Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
13.
Január
2014
Zmluva č. 9/2014 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2014 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
9/2014/ŠVPS/RSE/9/2014
0,00 € MVDr. Peter Kubík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »