Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Január
2015
Zmluva č.19/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
19/2015/ŠVPS/RSE/17/2015
0,00 € MVDr.Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
28.
December
2015
Zmluva č.11/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2016/ŠVPS/RSE/11/2016
0,00 € MVDr. Vladimír Ďurovka Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
28.
December
2015
Zmluva č.7/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
6/2016/ŠVPS/RSE/7/2016
0,00 € MVDr. Pavol Žúrek Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
28.
December
2015
Zmluva č.10/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
9/2016/ŠVPS/RSE/10/2016
0,00 € MVDr. Pavol Matlovič Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
29.
December
2015
Zmluva č.19/2016 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
17/2016/ŠVPS/RSE/19/2016
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
Marec
2015
Rámcová dohoda
8/2015-1.9.
Doplnená
303 928,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Ministerstvo životného prostredia SRa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17058520
18.
Marec
2015
o nájme bytu
501780241-1/2015-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Daniel Karas, Rastislavova 1165/17, 020 01 Púchov
25.
Marec
2015
Zmluva o dielo 1/2015
Zmluva č.4/2015/ŠVPS//2015/UŠKVBL
0,00 € Autoprogres Plus,s.r.o. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
18.
Apríl
2016
DODATOK Č. 1
D1_22/§ 50/PS/2015-ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov REUMON s.r.o. 075 01
20.
Máj
2015
Zmluva č.20/2015 o vykonaní veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
20/2015/ŠVPS/RSE/19/2015
0,00 € MVDr. Jozef Mandík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
27.
Máj
2015
o nájme bytu
503890331 - 1 - 2015 - ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Lenka Kováčiková, Pred Polom 375/3, 911 01 Trenčín
5.
August
2015
o nájme pozemkov
864374138-5-2015-NZP
21,65 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Šlosár, Železničná 298/5, Trenčianska Teplá 914 01
6.
August
2015
o prenájme pozemkov
850063092-5-2015-NZP
288,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Ondrej Kušnír, Snežienková 22, 971 01 Prievidza
25.
August
2015
o nájme bytu
500300382 - 1 - 2015 -ZNB
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Vladimír Vacula, Nádražná 79, 907 01 Myjava
7.
September
2015
Kúpna zmluva
Z201522558_Z
450,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
10.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2017-0258-1101100
2 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Základná škola Vajanského 93 900 01 Modra
14.
September
2015
Zmluva o poskytovaní stravy v Cirkevnej materskej škole bl. Tarzície
2015/39
0,00 € Dopravná akadémia Trenčín Detský domov Lastovička,Jilemnického č.40,911 01 Trenčín
20.
Október
2015
Kúpna zmluva
Z201530263_Z
49,99 € KRIDLA s.r.o Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
24.
November
2015
Kúpna zmluva
Z201535954_Z
700,00 € Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou
24.
November
2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu DS007EXT03
Zmluva č.9/2015/ŠVPS//2015/UŠKVBL
0,00 € Orange Slovensko,a.s Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, Nitra 949 01
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »