Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2019
Kúpna zmluva
Z20195317_Z
34 438,03 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica
27.
Apríl
2017
Kúpna zmluva č. 01692/2016-PKZ-K40379/16.00 - REN - INVEST, s.r.o.
01692/2016-PKZ -K40379/16.00
14 448,00 € Slovenský pozemkový fond REN - INVEST, s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 Tov
9.
Máj
2017
Kúpna zmluva
Z201720917_Z
31 339,70 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
30.
September
2016
Zmluva č. 12/2016 o vykonaní všeobecného epizotologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2016 podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
28/2016/ŠVPS/RSE/12/2016
0,00 € Základná včelárska organizácia Šaštín Stráže Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
25.
November
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2014822202
35/2016/ŠVPS/RSE/2014282202
0,00 € SR, zastúpená MF Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
6.
December
2016
Kúpna zmluva
Z201644442_Z
6 729,00 € Elektroservis VV, s.r.o. Základná škola, Ulica budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
20.
December
2016
Presný názov zmluvy Zmluva č.2/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
39/2016/ŠVPS/RSE/2/2017
0,00 € MVDr.Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.13/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
49/2016/ŠVPS/RSE/13/2017
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.7/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
43/2016/ŠVPS/RSE/7/2017
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica,K veterine 5001/4, 905 01 Senica
21.
December
2016
Zmluva č. PZ 00106272_001 o dodávke ptinej vody a odvádzaní odpadových vôd
37/2016/ŠVPS/RSE/PZ00106272_001
0,00 € BVS, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.14/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
50/2016/ŠVPS/RSE/14/2017
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
6.
Február
2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
03/2017/ŠVPS/RSE
0,00 € ZO Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
17.
Január
2018
D O D A T O K č. 1
D1_17/45/054/312 – CnTP – A1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov ÁRMIL s.r.o.077 01 Kráľovský Chlmec
3.
Apríl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/13/52A/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
10.
Apríl
2012
Zmluva o nájme bytu č. 500750402-1/2012
500750402-1/2012
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Miklovič, Zelená 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
27.
Apríl
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
44/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce
14.
Máj
2012
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZV SLOVES pri ÚPSVaR, Saeziánov 1, 071 01 Michalovce
1.
Jún
2012
Dodatok č.1 k zmluve č. 15/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
22/2012/ŠVPS/RSE15/2012
0,00 € MVDr. Vladimír Macánek, Prof. Čárskeho 260, 908 45 Gbely Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Jún
2012
Zmluva č.6/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
28/2012/ŠVPS/RSE6/2012
0,00 € Jozef Polák, Záhumie 20,908 42 Smolinské Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »