Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
December
2016
Presný názov zmluvy Zmluva č.2/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
39/2016/ŠVPS/RSE/2/2017
0,00 € MVDr.Ivan Míča Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.13/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
49/2016/ŠVPS/RSE/13/2017
0,00 € MVDr. Martin Gális Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.7/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
43/2016/ŠVPS/RSE/7/2017
0,00 € MVDr. Peter Ševčík Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica,K veterine 5001/4, 905 01 Senica
21.
December
2016
Zmluva č. PZ 00106272_001 o dodávke ptinej vody a odvádzaní odpadových vôd
37/2016/ŠVPS/RSE/PZ00106272_001
0,00 € BVS, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
20.
December
2016
Zmluva č.14/2017 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
50/2016/ŠVPS/RSE/14/2017
0,00 € MVDr. Jozef Kotvan Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
6.
Február
2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
03/2017/ŠVPS/RSE
0,00 € ZO Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry RVPS Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
17.
Január
2018
D O D A T O K č. 1
D1_17/45/054/312 – CnTP – A1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov ÁRMIL s.r.o.077 01 Kráľovský Chlmec
10.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2017-0258-1101100
2 500,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Základná škola Vajanského 93 900 01 Modra
13.
Jún
2018
Kúpna zmluva
Z201824910_Z
33 622,87 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
17.
Január
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670751/2019
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. PXF 01 a.s.
13.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02-04-2019-IQ-0410A
CRZ-1071-2019-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bernecká 4, 936 01 Šahy v zastúpení Energo-Bytos s.r.o.
10.
Apríl
2012
Zmluva o nájme bytu č. 500750402-1/2012
500750402-1/2012
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ľubomír Miklovič, Zelená 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
27.
Apríl
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
44/§ 52a/2012/NP V-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce
14.
Máj
2012
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ZV SLOVES pri ÚPSVaR, Saeziánov 1, 071 01 Michalovce
1.
Jún
2012
Dodatok č.1 k zmluve č. 15/2012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2012 uzavretá podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníka
22/2012/ŠVPS/RSE15/2012
0,00 € MVDr. Vladimír Macánek, Prof. Čárskeho 260, 908 45 Gbely Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Jún
2012
Zmluva č.6/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
28/2012/ŠVPS/RSE6/2012
0,00 € Jozef Polák, Záhumie 20,908 42 Smolinské Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
19.
Jún
2012
Zmluva č.2/2012 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie v roku 2012 podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
29/2012/ŠVPS/RSE2/2012
0,00 € Peter Suchovský, Brezová 865/16, 905 01 Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica
5.
September
2012
Zmluva o poskytovaní profesionálneho webhostingu
Zmluva o poskytovaní profesionálneho webhostingu
0,00 € Inet.sk, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce
24.
September
2012
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
3048/2012/EPI
107,55 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava CLARIDAD, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »