Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. IROP-ZZ-302021K916-211-17
IROP-ZZ-302021K916-211-17
0,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva č. KZ-001/2019/Kostolná Gala/DPP na dodatočné pozemky, ktoré sa stanú súčasťou projektovanej cestnej komunikácie
348/AG00/2019
441,60 € Dionýr Bartal Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
Jún
2019
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0037-PRB-2019
78 610,00 € Bytové družstvo Spišská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
Jún
2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/79
0,00 € Obec Repejov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Jún
2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
0053-PRB-2019
793 350,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
KM-ZM-IC_33_021_2019-skch
168 066,00 € Slovenská katolícka charita Ministerstvo vnútra SR
19.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/38/060/130
1 087,29 € Humanitarian, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2827/2019/2.4
MK-2827/2019/2.4
4 000,00 € SUPERTRIEDA Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Rámcová kúpna zmluva
Rámcová kúpna zmluva
Doplnená
0,00 € L. K. Permanent, spol. s r.o. Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied
19.
Jún
2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0054-PRB-2019
20 780,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
Jún
2019
Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
0048-PRB-2019
31 110,00 € Mesto Skalica Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19.
Jún
2019
Zmluva o bežnom účte
Z-11/2019
0,00 € Štátna pokladnica Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
19.
Jún
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1448/I/FSEV/USA
750,00 € Oksana Hrabovska Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č.APVV - 18 -0308
Z/2019/1454/XI/FMFI/CPP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2373/2019/2.1
MK-2373/2019/2.1
4 500,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2495/2019/2.1
MK-2495/2019/2.1
2 000,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich č. 19-7239
3360/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín FORESTA, s.r.o.
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000996/2019/UBYT
Z/2019/1455/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Petra Klamarčiková
19.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076214
100,00 € Havran Michal Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Jún
2019
AGREEMENT ON CREATION OF PLEDGE OVER IMMOVABLE ASSETS
1362019
0,00 € INTERNATIONAL INVESTMENT BANK Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »