Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77341/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Strekov
13.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
701/552/2019/ZZ
385 060,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Pod papierňou 55, Bardejov v zastúpení SPRAVBYT, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
19/45/52A/313
319,26 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola Streda nad Bodrogom
13.
December
2019
Z m l u v a č. 48750/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
48750/2019/710
3 787,03 € Marián Gajdoš Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Zmluva č. 48049/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48049/2019/710
1 537,07 € AGROVÝROBA, spol. s r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Z m l u v a č. 48823/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
48823/2019/710
1 095,65 € LEAB, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Z m l u v a č. 35957/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
35957/2019/710
1 430,19 € Ing. Igor Štarke Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/314
319,26 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Zbehňov
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/617 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/617
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Poistná zmluva číslo 1110010764 na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku na rok 2020
ZML-2019/1-1156:191006
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2022298
200,00 € Chopok s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/45/051/199
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Stela Tárczyová Čierna nad Tisou
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/621 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/621
0,00 € Obec Chorváty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Zmluva o zabezpečení stálej expozície
SNM-HM-INE-2019/3678
172 680,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/45/52A/316
638,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Základná škola L. Kossutha Kráľovský Chlmec
13.
December
2019
Zmluva č. 48167/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48167/2019/710
3 582,87 € AMAJ AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Zmluva č. 47834/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47834/2019/710
22 935,55 € Agroland Ipel, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
December
2019
Príkazná zmluiva
40/2019
100,00 € Prof. Maria Dominguez Slovenská akadémia vied
13.
December
2019
Príkazná zmluva
38/2019
100,00 € Prof. Fidler Slovenská akadémia vied
13.
December
2019
Dohoda č. 19/09/054/81 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vznp.
Dohoda č. 19/09/054/81
8 858,28 € WANDA SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »