Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 03985/2020-PKZ-K40297/20.00 - Marek Spál a Bibiana Spálová, k.ú. Kúty
03985/2020-PKZ -K40297/20.00
2 071,52 € Marek Spál a m.Bibiana Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Kúpna zmluva č. 03101/2019-PKZ-K40778/19.00 - Sokolová Róberta , k. ú. Sekule
03101/2019-PKZ -K40778/19.00
4 258,26 € Sokolová Róberta Slovenský pozemkový fond
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1096/2020/212402541
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hanušinová Ivana
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1092/2020/212400643
59,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kurišová Nikola
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1087/2020/212398048
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sanetrik Štefan
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní študentov
1089/2020/212399476
62,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Drábek Alan
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 3 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 02/2020/ZoNBP
D/2020/1844/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Peter Orečný
25.
September
2020
DOHODA číslo: 20/41/054/512 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
20/41/054/512
0,00 € TM - GRUP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 5 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 08/2018/ZoNBP
D/2020/1848/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Ing. Miroslav Lajda
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
690/2020/RP
0,00 € SOWA gym s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
25.
September
2020
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV
D/2020/1843/VII/EBF/KTAJ
125,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Peter Orečný
25.
September
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3241
20/26/54E/3241
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica FLASH 2002, spol. s r.o.
25.
September
2020
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-18/Rimavská Sobota/1466/ŠomZd
563,87 € Mária Čechová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
September
2020
Dohoda č.20/41/54E/7319 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „ Prvá pomoc“ Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/54E/7319
0,00 € Andrii Dnistrian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25.
September
2020
dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/12/054/153
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza PKF Slovensko s. r. o.
25.
September
2020
Dohoda č. 20/22/051/25 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy v rámci NP "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/22/051/25
0,00 € Dana Račková Olejníková - Excelent accounting Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/34/054/278
690,48 € Obec Mlynárovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
September
2020
Zmluva o ubytovaní
ZML 545/2020 RE
8 580,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku fyzické osoby - podľa priloženého menného zoznamu
25.
September
2020
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 859320017-8-2015-DUNZ
859320017-8-2015-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ján Mikulič
25.
September
2020
Dohoda č. 20/40/51A2/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti
D 20/40/51A2/1
0,00 € MONOK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »