Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Nájomná zmluva č.34/2019
215/2019
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Hanúsková Erika
15.
Október
2019
Zmluva č. 268/2019 o poskytnutí výskumných služieb v oblasti monitoringu drog v odpadových vodách pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie
268/2019
14 500,00 € Asociácia čistarenských expertov Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V173
1050/2019
15 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Záriečie
15.
Október
2019
Zmluva o dodávke plynu
2019-0255-1166430
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. B0607583
SITB_D_OT-12161468B0607583_2019
107,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A13932142
SITB_D_OT-12150621A13932142_2019
160,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7487118
SITB_DO_OT-12140052A7487118_2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o obstaraní vystúpenia
604/2019
120,00 € Hudobné centrum Mestská knižnica v Bratislave
15.
Október
2019
Zmluva o dielo 01-14-2019
01-14-2019
158 969,00 € Renostavmal s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
15.
Október
2019
Zmluva o uzavretí budúcich zmlúv
4600002387
0,00 € Klingerka office, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4985/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Vladimír Bielický - DREVOS
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4994/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik StonWood s.r.o.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva – dodanie drevnej hmoty
CRZ č. 4983/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DREVIA, s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
UZ_87_2019
146,00 € MUDr. Tomáš Oravec Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078526
1 000,00 € Zagiba Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078794
200,00 € Kurtíková Dana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 974/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Stanislavová Judita
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46473
1 500,00 € Patrylák Vincent, Patryláková Anastázia r. Kratková Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46043
1 750,00 € Mišányová Elena r. Ďuricová , Mišány Ján Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
46206
1 750,00 € ing.Anton Skyčák, Ing.Eva Skyčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »