Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č. 48421/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48421/2019/710
4 570,41 € Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 45384/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
45384/2019/710
11 564,65 € SEMA HŠ s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 37410/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
37410/2019/710
4 321,53 € František Szaxon Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Z m l u v a č. 47886-2019/710 o poskytnutí dotácie na účasť spracovateľa na výstave
47886-2019/710
2 039,41 € Elephantts Sk s r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 49080/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
49080/2019/710
2 071,60 € Ernest Molnár Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 3/2019-OR ZV
3/2019-OR ZV
2 170,94 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p.
12.
December
2019
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 4/2019-OR ZV
4/2019-OR ZV
1 157,10 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p.
12.
December
2019
Zmluva č. 11/2019-ZV o styku s vlečkou
11/2019-ZV
337,44 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, š. p.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101154
246,43 € PATRIK VRÁBEL Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02164 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02164
9 117,48 € GAMOTA výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02070 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02070
1 285,68 € BODROG TRADE s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02138 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02138
1 459,14 € Agro-Valaška s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01844 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01844
1 614,95 € TERRAMARK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
423/UNB/2019
34 628,38 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ObZ“)
539/2019/MPRVSR-120
18 000,00 € RAVEN CREATIVE s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o mediálnej spolupráci
1309/CM/2019
0,00 € Slov Media Group s.r.o. Slovenské národné divadlo
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-156/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
278,16 € Želmíra Veselská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-159/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
74,42 € Ondrej Zátorsky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Odpoveď na Žiadosť o vystavenie bankovej záruky
84/1-S-964/2019
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-148/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
1 003,11 € Miloslav Takáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »