Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2020
Zmluva o nájme hrobového miesta
146/2019
20,00 € Obec Hul Jozef Rosival
23.
Január
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2081617
100,00 € Feldek Ľubomír Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2020
D o h o d a č. 20/41/059/5 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č. 20/41/059/5
0,00 € Michal Gecik - FEMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
plrb-35-31/2020
41,40 € Miroslav RAFFAY Ministerstvo obrany
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_30
700,00 € Spoločnosť Franza Schuberta Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_43
500,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Hudobný fond
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoNZVB-001/2019/Bidovce/SO612-00/029/Geoplán
48,80 € Monika Bobovičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva o vykonaní pomocných prác
CPPO_ZM_24-ON-2020_2020
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
23.
Január
2020
Dohoda o spolupráci č. 0701/0044/19
0701/0044/19
0,00 € Sinergija University, Bijeljina Slovenská technická univerzita v Bratislave
23.
Január
2020
Zmluva č. 5495/2019/LSR o love zveri
CRZč.5495/2019/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka organizácia EUROSPAN-HUNTER LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
27/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav anorganickej chémie SAV
23.
Január
2020
Zmluva o spolupráci
29/D5/2020
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Geografikcý ústav SAV
23.
Január
2020
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-150/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
21,05 € Kristína Vajsarová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2020
KÚPNA ZMLUVA
1674-1205-KZ/2019
465,16 € Božena Záborská Železnice Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva č. 2/2019/ÚSUaS o zabezpečení ubytovacej kapacity
2/2019/ÚSUaS
4 870,00 € Železnice Slovenskej republiky RAJO, a.s.
23.
Január
2020
Zmluva č. 1/2020/ÚIVP
1/2020/ÚIVP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Zmluva o vedení účtovníctva
11 2020
7 800,00 € Ing. Oľga Jankechová NŠC
23.
Január
2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78286/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Letanovce
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_57
250,00 € Občianske združenie Zvolenská kapela Hudobný fond
23.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí grantu
0919_44
450,00 € Umelecká loď - občianske združenie Hudobný fond
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »