Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Júl
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-004/2019/Horné Ozorovce/1462/203-00/FurJa
29,72 € Ľubor Roháček Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Júl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/41/050/38
0,00 € X-DATA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-112_2019
200,00 € Mgr. Katarína Jurčišinová Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-113_2019
80,00 € PhDr. Mária Solčanská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
17.
Júl
2019
Kúpna zmluva
70/2019
78,97 € Brathová Katarína rod. Šándorová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VePS-126-41/2019
598,70 € Vladimír Šušla Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaSKIS-4-42/2019
363,79 € Ing. Rastislav PORUBAN Ministerstvo obrany
17.
Júl
2019
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v akademickom roku 2018/2019, stáž v rámci krajín programu, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846 -stáž -51
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v akademickom roku 2018/2019, stáž v rámci krajín programu, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846 -stáž -51
1 520,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba
17.
Júl
2019
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v akademickom roku 2018/2019, stáž v rámci krajín programu, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846 -stáž -35
ERASMUS+ Finančná zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v akademickom roku 2018/2019, stáž v rámci krajín programu, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846 -stáž -35
1 560,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba
17.
Júl
2019
Zmluva o spolupráci
986/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € Štefan Lipcsey Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Júl
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
303/2019
100,00 € Martina Ivičič Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17.
Júl
2019
Darovacia zmluva
372019
600,00 € Lomtec.com, a.s. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
17.
Júl
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
74704/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Širákov
17.
Júl
2019
Zmluva č. DS/402081/2019 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905(2016/XA v znení Dodatku č. 1 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č.DS/402081/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Miskó Jozef -SHR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.46905/2016/XA
705208/2019
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROMON s.r.o. Krásny Brod
17.
Júl
2019
Dohoda o ukončení platnosti prílohy č.1/2012 k zmluve č.13507523011 na Vykonávanie kontroly úžitkovosti I.stupňa hovädzieho dobytka
CRZ-4113805
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo so sídlom v Zakamennom č.204
17.
Júl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2019
0103/2019-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Brezno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/84/2019
0512/2019
107 912,75 € Súkromná základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Júl
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
SNM-SML-DHZ-2019/592
0,00 € Valéria Pavlanská Slovenské národné múzeum
17.
Júl
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2019/000645-110_2019
200,00 € PhDr. Darina Barančíková Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »