Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Darovacia zmluva
ZML-2020/1-542:191006
0,00 € Základná škola s materskou školou sv. Gorazda Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25.
September
2020
Kúpna zmluva, pozemok
KE84/2-158/2020/1007004-Kzp
125,00 € Ministerstvo obrany SR - Úrad správy majetku štátu MUDr. Beáta Balluchová, rodená Csomová
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
20/35/054/179
7 645,56 € Obec Závadka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/40/054/343
0,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
September
2020
Dodatok č. 2/2020 k dohode č. 19/17/059/9/ o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/17/059/9/2020
0,00 € Obec Mužla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
September
2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0464
D/2020/1874/XI/FIF/PC
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/438
0,00 € Materská škola - Óvoda Rybárska 50/1743 Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
D O H O D A číslo: 20/11/54E/3342
Dohoda_4060
0,00 € JaMiTe s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
25.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087296
40,00 € Menkynova Nina Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/1081
0,00 € Miroslav Bešenyi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0210
APVV-19-0210
234 319,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
25.
September
2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/276/2018
0772/2018-D1
210 512,26 € Občianske združenie AMADEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
September
2020
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-21/2020/21
2 209,00 € Kristina Roman Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
25.
September
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2086241
1 800,00 € Durajová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2656/2020-423
4 000,00 € Obec Majcichov Ministerstvo kultúry SR
25.
September
2020
zmluva o sprostredkovaní
134/2020
0,00 € Mediado s. r. o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
25.
September
2020
Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_701093_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1231_2020 Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. PO_2020_701093_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bc. Lucia Grichová
25.
September
2020
Zmluva č. PO_2020_710107_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1238_2020 Zmluva č. PO_2020_710107_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik GURMAN, s.r.o.
25.
September
2020
Zmluva č. PO_2020_710214_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1228_2020 Zmluva č. PO_2020_710214_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik FARMEG, s.r.o.
25.
September
2020
Zmluva č. PO_2020_710050_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1236_2020 Zmluva č. PO_2020_710050_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik ZETEZ s.r.o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »