Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42233
1 500,00 € Rastislav Valach Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
42257
1 500,00 € Milan Lúčka Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071R384
465/2019
15 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Santovka
19.
Jún
2019
Dohoda č. 19/05/059/36 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/05/059/36
0,00 € Qprint s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19.
Jún
2019
Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi
1SprV/585/19
1 490,00 € Pavol Uváček Okresný súd Trnava
19.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-179/2019
25,60 € Viktor FIĽO Ministerstvo obrany
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1500/6353/2019
170,26 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
1477/6353/2019
126,12 € Vlastné Slovenská správa ciest, Bratislava
19.
Jún
2019
ZoPVS - dodatok
454003
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
19.
Jún
2019
ZoPVS - dodatok
254002
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2538/2019/2.1
MK-2538/2019/2.1
900,00 € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Zmluva o zabezpečení rehabilitačných pobytov
231/2019
0,00 € Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
19.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0515
APVV-18-0515
249 955,00 € Neuroimunologický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Jún
2019
predaj elektriny
32RE/17/19
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SOLUTION s.r.o.
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
8967-1
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Julian Enrik Smoliga
19.
Jún
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
8977-1
67,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Martin Čarnecký
19.
Jún
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
H20190614001
0,00 € Ing. Terézia Vančová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/15/50j/51
2 526,21 € Obec Keť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
19.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK-2130/2019/2.1
MK-2130/2019/2.1
2 200,00 € SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH Ministerstvo kultúry SR
19.
Jún
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
405/2019/RP-R
0,00 € Ing.Gabriel Fazekaš Slovak Business Agency
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »