Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služby „ sledovanie zmien v katastri nehnuteľností“ pre oprávnený subjekt č. Poskytovateľa: 07/2019Z
Z1900082
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovenská konsolidačná, a.s.
18.
Apríl
2019
Príkazná zmluva
PF 52/2019
1 000,00 € Beverly Ann Wright Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
18.
Apríl
2019
Príkazná zmluva
PF 53/2019
1 000,00 € Dan Harvey Sanes Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
18.
Apríl
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 2133/2019/LSR
CRZ č. 2133/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefánia Súkeníková
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1043-2019-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TechDecision s.r.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38882
3 400,00 € Eva Stankovičová , Pavel Stankovič Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39175
1 500,00 € Dávid Ivan, Nikoleta Lukáčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
38876
3 400,00 € Ing. Peter Krauspe, MUDr. Ivana Krauspe Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39223
1 500,00 € Anton Pazdera, Elena Pazderová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39307
1 500,00 € Tibor Csukás, Viola Csukásová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39354
1 500,00 € Samek Michal , Sameková Simona Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39277
1 500,00 € JUDr. Zuzana Jánošková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
104/UNB/2019
1,60 € Univerzitná nemocnica Bratislava ZAY – ZUB, s.r.o.
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/ 36/§50J/23
5 052,51 € Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 19/ 36/§50J/16
14 367,78 € Obec Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
18.
Apríl
2019
Mandátna zmluva
213/2019
35 880,00 € V.O.V.S., s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18.
Apríl
2019
Štipendijný program pre vysokoškolských študentov "MAKOVECZ" štipendijná zmluva
ZML-2019/1-308:191006
0,00 € Ádám Tárkányi Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Apríl
2019
Štipendijný program pre vysokoškolských študentov "MAKOVECZ" štipendijná zmluva
ZML-2019/1-306:191006
0,00 € Timea Nagyová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
18.
Apríl
2019
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č. 4/2019
Zmluva o prevádzke služobného mobilného telefónu č. 4/2019
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Mgr. Lucia Baker
18.
Apríl
2019
Erasmus+ Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES
158/190117/E+KA107/2019z
2 020,00 € Tishutina Olga Technical University of Kosice, SK KOSICE 03
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »