Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2077363
80,00 € Pekár Martin Rozhlas a televízia Slovenska
22.
August
2019
Dohodač. 19/21/054/70 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákono
19/21/054/70
13 464,18 € ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné 967 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
August
2019
Dohoda č, 19/25/51A2/6 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/25/51A2/6
5 904,00 € Trafrin Oil SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/76
1717 Dohoda
6 380,57 € Obec Udiča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-014D/2019/Podunajské Biskupice/1175/1203
10,47 € Anna Baranková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 119/2019-2/1.1.2
150 000,00 € Nutprodukcia s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ dormou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52A zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
19/02/52A/73
0,00 € Základná škola Gajary Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
August
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §51a Úspešne na trhu práce
19/26/51A2/16
5 904,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
22.
August
2019
Zmluva o dielo
300-062/19
277 800,00 € PPA INŽINIERING, s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/65
1707 Dohoda
7 083,61 € Základná škola s materskou školou J.A.Komenského Lednica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/40/52A/183
0,00 € Obec Kučín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
August
2019
Dohoda č. 19/11/054/68
1710 Dohoda
7 083,61 € Základna škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
August
2019
Zmluva o krátkodobom nájme
372/2019
0,00 € Dallmayr Vending & office, k.s. Národný ústav detských chorôb
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 222/2019-5/1.1.1
3 200,00 € Adam Felix Audiovizuálny fond
22.
August
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/40/52A/187
0,00 € Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43774
1 500,00 € Rudolf Javorek, Helena Javorková, r. Rusňáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43825
1 500,00 € Miroslav Ivák, Zuzana Iváková r.Antolová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43876
1 500,00 € Andrej Regrut, Daniela Regrutová Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
44018
1 516,00 € JUDr. Ing. Zuzana Šubáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
August
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
43867
1 500,00 € Juraj Tencer, Anna Tencerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »