Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02164 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02164
9 117,48 € GAMOTA výrobné družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02070 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02070
1 285,68 € BODROG TRADE s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN02138 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN02138
1 459,14 € Agro-Valaška s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.DZN01844 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01844
1 614,95 € TERRAMARK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
423/UNB/2019
34 628,38 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Univerzitná nemocnica Bratislava
12.
December
2019
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ObZ“)
539/2019/MPRVSR-120
18 000,00 € RAVEN CREATIVE s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.
December
2019
Zmluva o mediálnej spolupráci
1309/CM/2019
0,00 € Slov Media Group s.r.o. Slovenské národné divadlo
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-156/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
278,16 € Želmíra Veselská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-159/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
74,42 € Ondrej Zátorsky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Odpoveď na Žiadosť o vystavenie bankovej záruky
84/1-S-964/2019
0,00 € Tatra banka, a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-148/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
1 003,11 € Miloslav Takáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
605031944
3 000,00 € PaedDr. Peter Stračár Fond na podporu vzdelávania
12.
December
2019
Dodatok k DoC VP
0100755808
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AXBENET, s.r.o.
12.
December
2019
Zmluva č. 49093/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
49093/2019/710
5 016,08 € NOP, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47977/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47977/2019/710
12 349,81 € Poľnohospodárske podielnícke družstvo so sídlom v Králi Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 38247/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48369/2019/710
8 029,49 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 39826/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 1
39826/2019/710
604,87 € Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47601/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47601/2019/710
2 255,29 € Tomáš Šípoš - Šípoš Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.47502/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47502/2019/710
2 929,41 € AGRO MALINOVO, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č.48015/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48015/2019/710
15 627,32 € AGROKLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »