Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2019
ANNEX 2 to the contract of services Nr.10/2019-2022
Zmluva 75/2019
0,00 € Mrs. Michala Mariňáková Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
11.
Október
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/1029
1/017/348/2019
0,00 € Zuzana Funtíková, dipl. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
11.
Október
2019
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-008/2019/Prešov/0786/SO610-00/OndKa
212,91 € Stanislav Hajduk Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.204/18/2019 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
8609/2019-M_ORF
6 220,00 € "Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
Október
2019
Zmluva č. PZ002000051122_002 o dodávke pitnej vody a o odvádzaní odpadových vôd.
CRZ-4254669
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva č. 1100020420
CRZ-4254666
8 797,60 € ELENIT, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-196
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Maroš Karabin
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-191
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Miloš Ištvan
11.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme uzatvorená v súlade s §13 ods. 5 písm. c) zákona č. 278/1993 Z.z. v platnom znení, v spojení s §3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
342/UNB/2019
12,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Pohotovostný pátrací tím
11.
Október
2019
Zmluva o praktickej výučbe
173/2019/UCM
0,00 € MRI s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11.
Október
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4190900060
521,77 € MICHAELA ŠTEFKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-91/4-208
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Matúš Macko
11.
Október
2019
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311081J004
1047/2019
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. z. 33836/2017 č. spisu:16446/2017-M-ODSM
2019/1-035
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
11.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra
197/2019/TnUAD
400,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Veronika Stračiaková
11.
Október
2019
Zmluva č. 92/01/Nn/2019 o nájme lesných pozemkov
4743/2019/LSR
0,00 € Eva Bedecsová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
11.
Október
2019
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 212/2019
0,00 € Mgr. Veronika Durillová Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
11.
Október
2019
Zmluva o podružnom odbere elektriny
CRZ-5120-2019-LSR
0,00 € STAVEBNINY MIX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
11.
Október
2019
D o h o d a č. 19/41/059/80 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/41/059/80
0,00 € Premonštrátske gymnázium Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001366
17 697,42 € Obec Soľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »