Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
autorská zmluva o dielo Klvač
513/VV2018
150,00 € Radomír Klvač Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Apríl
2019
autorská zmluva o dielo Sklenka
514/VV2018
150,00 € Ľubomír Sklenka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
18.
Apríl
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní verejných služieb
01170019
0,00 € SWAN, a.s. Slovenský metrologický ústav
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37499
1 750,00 € Peter Maretta , Terézia Marettová r. Sojčáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37529
1 750,00 € Jendrášek Jozef r. Jendrášek Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37549
1 750,00 € Djubašák Jozef r. Djubašák Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
37487
1 359,00 € Žák Peter r. Žák Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071S538
342/2019
717 266,72 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 54/2019
54/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti č. 64/2019
64/2019
0,00 € Národný ústav detských chorôb Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
Apríl
2019
Dodatok 01 k nájomnej zmluve č.j. 11372/2009/160
913/2019/LSR-01
1 176,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Orange Slovensko, a.s.
18.
Apríl
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018/196 - Záznam o spracovateľských činnostiach
2019/050
0,00 € DataCentrum Ministerstvo financií SR
18.
Apríl
2019
Dohoda o použití motorového vozidla
H20190403004
0,00 € Miklan Šilhan Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti
PPZ_ZM_ PPZ-OKH3-2019-021156-020 _2019
0,00 € MVDr. Gabriel Dudáš Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ)
18.
Apríl
2019
Rámcová dohoda
Z201912886_Z
2 627,42 € ECOHolding s.r.o. Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913074_Z
57 078,00 € AMEDIS spol. s r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913102_Z
1 807,99 € Life M SK s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-112-02518
19-112-02518
23 000,00 € KADU - Kabinet Audiovizuálnych Divadelných Umení, o.z. Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-133-00485
19-133-00485
8 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Fond na podporu umenia
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-134-01536
19-134-01536
4 000,00 € Real Music House, s.r.o. Fond na podporu umenia