Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2020
Dohoda č. 20/22/051/16 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
20/22/051/16
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
10.
August
2020
Zmluva o preprave vecí - prevoz stravy 001/2020
001/2020
0,00 € Zdeno Gáfrik, Nákladná doprava Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 10/20, Handlová
10.
August
2020
Zmluva o spolupráci č.73/0069/2020
144/2020
3 500,00 € Ing. Peter Bajtoš, PhD. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
10.
August
2020
D O H O D A číslo: 20/09/54E/2143 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Dohoda č. 20/09/54E/2143
0,00 € Marek Cidorik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
10.
August
2020
Dohoda číslo: 20/37/54E/6006 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 20/37/54E/6006
0,00 € GAMA INVESTMENT Prešov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
August
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/27/54E/2458
0,00 € AB-gastro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
10.
August
2020
Rámcová zmluva o spolupráci
430/2020
0,00 € Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk Hudobné centrum
10.
August
2020
Darovacia zmluva
41/200/2020
0,00 € Slovenská obezitologická asociácia Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
10.
August
2020
Zmluva č. 78927-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Zmluva_78927_2020_710
55 552,00 € Lesné spoločenstvo - Zborov - pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva č. 59123-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
59123-2020/710
26 481,86 € Urbárska spoločnosť obce Veľký Klíž, pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Z m l u v a č. 48053-2020/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
48053-2020/710
932,44 € Miroslav Šatara Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT300035
041TT300035
244 920,00 € Poľnohospodárske družstvo v Hornej Potôni Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5067 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5746/2020
0,00 € Ing. Peter Vanyo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
10.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6171
0,00 € Pro-Temp spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
August
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/2417
0,00 € OS - LEON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
August
2020
Zmluva o vytvorení diela
ZM2024195
331,80 € Mgr. Elena Grohová - EGOS Rozhlas a televízia Slovenska
10.
August
2020
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1057504
100,00 € Hanáček Marcel Rozhlas a televízia Slovenska
10.
August
2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
10/DEK/2020/ODzP
35,00 € prof. Peter Paliatka, akad. soch. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
10.
August
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2086052
60,00 € Babjak Martin Rozhlas a televízia Slovenska
10.
August
2020
D o h o d a č. 20/22/059/60 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti
20/22/059/60
8 544,72 € Vladimír Luptovský 22 plus Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš