Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2019
Zmluva č. 48089/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
48089/2019/710
2 527,50 € PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 49153/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1
49153/2019/710
316,44 € Gabriela Vincejová Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48499/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48499/2019/710
11 348,55 € Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 47924/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.1
47924/2019/710
4 665,09 € CEKOMI, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192100229
486,89 € ROMAN SNOPKO Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4191101212
600,87 € KRISZTIÁN GULÁZSI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4192100246
188,37 € VIERA ČONKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2019
Zmluva o dielo
. ÚVTOS a ÚVV -nh-110-1/36-2019
12 000,00 € DANAŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov
Z_21/2019
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné Okresný súd Humenné
12.
December
2019
Príkazná zmluva
19/2/8560/1
255,00 € Trabalková Alena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12.
December
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/191
0,00 € ONDRÍK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12.
December
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1170/13/30 zo dňa 22. 11. 2013
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1170/13/30 zo dňa 22. 11. 2013
0,00 € Environmentálny fond Obec Šenkvice
12.
December
2019
Zmluva o výpožičke
ZVY-10-2019
0,00 € ULTRAMED, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
12.
December
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-506-20191127-31986901
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
12.
December
2019
Autorská zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie
382/CVTISR/2019
0,00 € PhDr. Marta Bartošovičová Centrum vedecko-technických informácií SR
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-115/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
148,84 € Magdaléna Palenčárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-131/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
74,42 € Mária Sedláková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-118/2019/VSD/611-00/Rozhanovce/029/Geoplán
658,29 € Emília Parihuzová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12.
December
2019
Zmluva č. 40844/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
40844/2019/710
494,98 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Zmluva č. 48421/2019/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.1
48421/2019/710
4 570,41 € Poľnohospodárske družstvo Topoľnica so sídlom v Kajali Pôdohospodárska platobná agentúra